اخبار 31, مه
سلف های دانشگاه مکانیزه می گردند

الیاس منیری از بیان بخشنامه افزایش امکانات آشپزخانه‌های نصفه صنعتی و سنتی باقی‌مانده با خط مش افزایش مرحله بهداشت و پایین ساخت‌های بهداشتی در امسال به دانشگاه‌ها خبرداد . او خاطر نشان نمود : به مراد نوسازی و صنعتی...

اخبار 31, مه
تقویم تازه ازمون های علوم پزشکی منتشر شد

آزمون‌های علم ها طبی که به دلیل حالت کرونا در ماه‌های اسفند ۹۸ , فروددین ماه و اردیبهشت ۹۹ کنسل شده بودند در چندین نوبت در گیر تغییر تحول شدند و روزنگار تازه بعداز ثبت در ستاد ملی تقابل با...