انتخاب ۱۱ نفر از روسای دانشگاه‌ های کشور در جلسه کمیته

بنابر گزارشی و به نقل از شورای عالی انقلاب، امروز در دبیرخانه شورای عالی انقلاب...