اخبار دانشگاه ها 03, ژوئن
امتحانات دانشگاه ازاد از 24 خرداد ماه اغاز می شود

جواد علمایی جزئییات برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجو یان دانشکده آزاد اسلامی را شرح داد و بیان کرد : مقرر شد که امتحانات پایان ترم دانشجو یان این دانش کده در مقاطع کارشناسی...