اخبار دانشگاه ها 31, مه
سلف های دانشگاه مکانیزه می گردند

الیاس منیری از بیان بخشنامه افزایش امکانات آشپزخانه‌های نصفه صنعتی و سنتی باقی‌مانده با خط مش افزایش مرحله بهداشت و پایین ساخت‌های بهداشتی در امسال به دانشگاه‌ها خبرداد . او خاطر نشان نمود : به مراد نوسازی و صنعتی...

اخبار دانشگاه ها 31, مه
تقویم تازه ازمون های علوم پزشکی منتشر شد

آزمون‌های علم ها طبی که به دلیل حالت کرونا در ماه‌های اسفند ۹۸ , فروددین ماه و اردیبهشت ۹۹ کنسل شده بودند در چندین نوبت در گیر تغییر تحول شدند و روزنگار تازه بعداز ثبت در ستاد ملی تقابل با...

اخبار دانشگاه ها 25, مه
دانشگاه ها درباره مجازی شدن ترم پیش رو خبر می دهند

سعید حبیبا درباره‌ی تصمیمات اتخاذ شده در نشست اخیر معاونان دانشجویی دانشگاه‌های ناحیه یک میهن اظهار کرد : در‌این نشست در رابطه موضوعات متعدد ; از جمله بازگشایی دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها , مساله بهداشتی و خل...