مدیر اداره سنجش آموزش کشور ذکر کرد : امتحان سراسری ۲۰ روز بعداز پایان امتحانات سال ششم دبیرستان اجرا مي شود .

شورای خوب انقلاب فرهنگی , ابراهیم خدایی در نشست ستاد نقشه جامع علمی خاطرنشان کرد : در امر امتحان سراسری طبق مصوبات , ۲۰ روز پس از پایان امتحانات سال ششم دبیرستان یعنی کلاس ۱۲ امتحان سراسری بایستی برگزار شود .

او ادامه داد : مبتنی بر مصوبات ستاد ملی رویارویی با کرونا , آزمون‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری در خرداد برگزار خواهد شد .

مدیریت اداره سنجش یادگرفتن مرزو بوم خاطر نشان نمود : سناریوی بر اساس حذف فرآیندهای زمان‌بر امتحان سراسری , از جمله مواقعی است که برای آن ها برنامه‌ریزی شده‌است .

خدایی خاطرنشان کرد : این فرآیندها بعضاً مرتبط با گزینش حرفه و آزمون‌های عملی در بعضی رشته‌های هنری , تربیت بدنی و . . . است .

او ادامه داد : نباید اظهارنظرها در زمینه ی امتحان سراسری به تشویش افکار همگانی سبب شود .

مدیر اداره سنجش فراگیری مملکت خاطر نشان نمود : اداره سنجش فراگیری مرزوبوم با همۀ دستگاه‌های مسئول در قضیه فراگیری و رشد و یادگرفتن خوب , هماهنگی بی نقص داراست .