محمدمهدی طهرانچی مدیر دانشکده آزاد اسلامی صبح روز جاری با پزشک کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی دیدار و مذاکره کرد .

طهرانچی درین دیدار بابیان این‌که دانش گاه آزاد اسلامی دارنده ۴ هزار آزمایشگاه مجهز بوده که به صورت بی واسطه با بخش کشاورزی در رابطه است , ذکر کرد : یک کدام از برنامه‌های ما در مورد اعتنا به حوزه کشاورزی و گسترش خدمات فراگیری و تحقیقاتی درین بخش , ایجاد مزارع آموزشی تولیدی است . با اعتنا به این‌که دانش کده آزاد اسلامی بیشتراز ۵ هزار هکتار زمین و ۱۳۰ دانش گاه کشاورزی در بخشها متفاوت مرزو بوم داراست , میتوانیم شبکه گسترده آموزشی و تحقیقاتی ایجاد کنیم تا در هرجا از مرز و بوم یک پایانه تحقیقاتی فعال داشته باشیم .

مدیریت دانش کده آزاد اسلامی با اشاره به حالت نامساعد آموزش علوم کشاورزی و منابع ارگانیک در کشور , تصریح کرد : دانش گاه آزاد اسلامی به تنهایی بیشتراز ۱۷۰۰ عضو هیأت علمی تمام وقت تیم کشاورزی دارااست , این در حالی است که تعداد دانشجوها این تیم کمتر از ۷ هزار نفر است که‌این مورد به شدت نگران کننده و بیان کنده این است که آموزش ضعیف کشاورزی , برای امنیت غذایی تهدید به حساب می‌آید , به این دلیل که متاسفانه در حین این سال ها کمتر به اهمیت آموزش دقت شده و به نوعی سیستم آموزشی ما تربیت نیرو را برای بخش‌های دولتی انجام میداد , خیر فراگیری برای ارتقا ایجاد و بخش محرمانه .

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از توصیه دانشکده آزاد اسلامی برای ساخت مقطع دکتری حرفه‌ای کشاورزی خبر بخشید و ادامه داد : دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه ساخت بذر به سمتی جنبش کرده که در حوزه سبزی و صیفی‌جات بتواند از گنجایش علمی و تحقیقاتی اساتید و دانشجو یان خویش در گلخانه و مزارع کشاورزی این دانشکده که به صورت آموزشی و تولیدی عمل خواهند کرد , استفاده نماید .

عضو هیات امنای دانش کده آزاد اسلامی به‌دنبال توضیحاتی در رابطه کار این دانش گاه در موضوع ایجاد بذر هیبرید خیار , گوجه فرنگی و فلفل , کنترل بیولوژیک و ساخت عوامل بیولوژیکی برای گلخانه‌ها و همینطور ایجاد مارچ رسی برای جلوگیری از فرسایش خاک ارائه کرد و از آمادگی این دانشگاه برای ساخت انبوه این محصول ها و ارائه آنان به بازار خبر اعطا کرد .

دکتر محمدعلی باغستانی و دکتر محمدرضا اردکانی مجریان طرح بازمهندسی نظام آموزشی , پژوهشی و خدمات فناوری علوم کشاورزی و منابع ارگانیک دانشگاه آزاد اسلامی , دکتر پیام نجفی مدیریت دانشکده آزاد اسلامی استان اصفهان هم در‌این گرد هم آیی که در محل کار وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد , حضور داشتند .