کاربردی نبودن پایان نامه ها بحران بزرگی است
هر دانشجوی فوق لیسانس و دکتری برای فارغ التحصیل شدن و پایان عصر تحصیلات تکمیلی خویش کوهی به اسم پایان طومار و تز را در پیش دارااست . نگارش این پایان طومار همانند نگارش یک کتاب برای دانش جو است . دانشجو یان برای نگارش این پایان طومار از راهنمایی‌های مدرس راهنمای خویش به کارگیری میکنند .

بخش اعظمی از دانشجو یان تلاش‌ می کنند تا این پایان طومار به نگارش درآید و با نمره خوب به اتمام برسد . اما اکثری دیگر از به عبارتی ابتدا با کارت به کارت کردن وجهی و سوای هیچ مدل تلاشی پایان طومار را تحویل می گیرند و با تحمل رنج متعددی خویش را به دفاع میرسانند .

ولی برای هر دوی این مجموعه نمره و دفاع , پایان پرونده پایان طومار است . پایان نامه‌هایی که بعداز دفاع صحافی شده و یک ورژن در کتابخانه دانش گاه , یک ورژن در کتابخانه معلم و یک ورژن در کتابخانه علم آموخته به جای ورق تناول کردن و به کارگیری شدن خاک میخورد و هر سال انبوهی از پایان نامه‌های دانشجویی را به گروه خاک خورده پیشین بیش تر می شوند .

با حال حاضر , انبوهی از دانشجو ها بی هدف صبر نوشتن پایان نامه‌های بی نتیجه را ندارند و صرفا نمره آن را میخواهند و استادانی که اخذ حق التحقیق نیز چه بسا هدف قرائت پایان نامه‌های دانشجو یان را به آنها نمی‌دهد , تبدیل به معضلی برای نظام یادگرفتن خوب سرزمین گردیده اند .

بخش اعظمی از کارشناسان معتقدند علت این خاک تناول کردن کاربردی نبودن این پایان طومار هاست . درین ارتباط عضو هیئت علمی کالج شهید بهشتی معتقد است هر پایان نامه‌ای بایستی یک درخواست کننده داشته باشد و در جامعه کاربردی باشد و نباید در سوی نگراش پایان نامه‌هایی رفت که مشتری ندارند .

هیچ پایان نامه‌ای فارغ از درخواست کننده نباید صورت بپذیرد
محمد جلالی , عضو هیئت علمی و مدیر دانش گاه مهندسی فناوری‌های نوین دانش گاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با خبر نگار حوزه دانشگاهی در رابطه عدم استقبال از پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی از طرف بخش صنعت اظهار‌کرد : ما بعضی اوقات مسائلی را اخلاق و رفتار میکنیم که حقیقت ندارند و بعد از آن آنان را حل می کنیم ; سوالاتی که در قالب پژوهش‌های تحصیلات تکمیلی قرار است به آنان از دل جامعه و صنعت پرداخته شود . همان پژوهش‌هایی که در دانش گاه انجام می شود می بایست حتما درخواست کننده خارج از دانش گاه داشته باشد و هیچ پایان نامه‌ای سوای درخواست کننده نباید صورت بپذیرد .

مدیریت دانش گاه مهندسی فناوری‌های نوین دانشکده شهید بهشتی خاطر نشان نمود : در بعضا از مورد ها ممکن است با یک دسته گرفتار شدن در فضای برنده مواجه شدیم و در یک مقطع خیلی بیشتراز مقدار به رویش و سرعت رویش مقاله‌ها علمی پرداختیم .

وی خاطر نشان نمود : ولی علاوه بر نبودن تمنا در جامعه برای پایان نامه‌ها و پژوهش ها علمی اکثری معتقدند علت این قضیه نبودن عشق و علاقه و هدف از طرف دانش جو مدرس و معلم بالا دستی است که مجال جهش را از پایان نامه‌ها گرفته است .

کاربردی بودن ; تیغ دولبه در نگارش پایان نامه‌ها

جلالی تاکید کرد : در دانش جو این شم ساخت نشده که پایان طومار فوق لیسانس یعنی آتی معاش اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی و علمی وی . در صورتی‌که دانش جو به‌این زمینه پی پیروزشود که پایان طومار فوق لیسانس انتخاب کننده موضوع پژوهشی و قضیه اشتغالش خواهد بود صد رد صد دنبال موضوع‌هایی خواهد رفت که بتواند ادامه آن را چه برای اشتغال خویش و چه برای ادامه علم آموزی اثر گذار بگذراند .

بیشتر بخوانید : عدم دریافت حضوری داوطلبان برای دوری از شیوع ویروس کرونا

این عضو هیئت علمی دانشکده شهید بهشتی اظهار‌کرد : ولی معلم راهنما و هیئت علمی‌ها نیز دراین باره نقش دارا هستند . آنان نیز به‌دنبال موضوعاتی نبوده اند که ایراد گشای جامعه و صنعت و بازداشت علم آموخته در فرآیند بعدی معاش باشد .

جلالی ادامه داد : در غایت اوراق بالادستی میباشند به صورت نامحسوس به معلم راهنما و عضو هیئت علمی گفته است که درپی ساخت مقاله‌ها در تراز مقاله ها ISI و رنکینگ میان المللی باشند . اکثری از موضوعات فعلی جامعه ما موضوعاتی نیست که در مجلات فی مابین المللی چاپ شوند و این خویش به خویش اشخاص و پژوهش‌های اعضای هیئت علمی را در سوی مطالعاتی که بتوانند از آن ها مقاله در میان المللی استخراج نمایند سوق میدهد .

این عضو هیئت علمی دانش کده شهید بهشتی اظهار کرد : این مقاله‌ها باری از دوش مشکلات فعلی منطقه‌ای و محلی ما برنمی داراست و تا به امروز هم برنداشته است . علی رغم رویش باعث افتخار ساخت مقاله ها در میدان در میان المللی تبدیل این برون داد‌ها به گنج و حل مشکلات موفقیت آمیز نبوده است .

وی اعلام‌کرد : هنگامی مسئله تنها برای کسب امتیاز ویژه معلم , دانش جو و ارتقاء رنک کالج و دربین المللی مرزوبوم باشد , البته دردی از مشکلات جامعه دوا نکند در جهت منافع جامعه و صنعت نیست و شخص تنها در سوی منافع خودش و اداره تابعه اش قدم برداشته است . پایان نامه‌ها بایستی یک مشتری بیرونی داشته باشند چه بسا در صورتی‌که درخواست کننده فعلا نیست این پایان طومار ترغیب و شم نیاز را در جامعه و صنعت ساخت مینماید که‌این قضیه مورد مراعات شما باشد ; مورد پایان طومار بایستی به ترقی جامعه و صنعت یاری دهد .

چه کنیم که پایان نامه‌ها در مسیر کاربردی شدن پیش بروند؟
فرشاد مفاخر , استادیار دانش گاه آزاد در گفت‌وگو با خبر نگار حوزه دانشگاهی اعلام کرد : کاربردی شدن پایان نامه‌ها یعنی این‌که ما اولیه ببینیم این پایان طومار به چه دردی میخورد و آنگاه آن را انجام دهیم . در شرایطی که که یک محقق خودش شوق و اشتیاق و هدف داشته باشد در پایان طومار به سود میرسد , اما این که صد در صد فعالیت پایان طومار را روی کاربردی بودن بگذاریم , صحیح نیست . در جهان هیچکس این عمل را انجام نمی‌دهد و فقط روی کاربردی شدن پژوهش ها , تمرکز نمی کنند .

مفاخر اظهار کرد : در حالتی‌که استادی نتواند پایان نامه‌ها را در مسیر کاربردی ساماندهی نماید ; دانشجو‌ نیز وقت نمی‌گذارند .

وی تاکید کرد : در کشور‌های توسعه یافته مبلغی را در اختیار معلم برای پژوهش قرار می دهند و معلم هزینه‌هایی به دانشجو یان در جهت ارتقاء دانش و انجام تحقیق و پژوهش پرداخت میکند . در حالتی که این مسیر دنبال شود طبیعتا سود بهتری در مسیر کاربردی شدن پایان نامه‌ها خوا‌هیم داشت .

کاربردی بودن ; تیغ دولبه در نگارش پایان نامه‌ها

مفاخر بیان کرد : دروس جدا از پایان طومار نباید باشد و در پهنا دو سال یادگرفتن پایان طومار را تحقیق کند و زمانی به پایان طومار رسید بتواند توده بندی خیر از ایده ها خویش را ارائه دهد . دانش جو در عصر دکتری می بایست بتواند دکترین خودش را ارائه دهد و چیزی بر آن بیفزاید , البته در شرایطی‌که موضوعی باشد که ندیده یا این که نشنیده باشد پیشینه تحقیق ضعیف است و خویش دانش جو نیز که نتواند با این مورد خودش را وفق دهد نمی‌تواند عمل خویش را تمام نماید .

وی تصریح کرد : تاکیدی که روی مقاله ها علمی پژوهشی شده مطلوب نیست و صدمه بزرگی به فراگیری خوب میزند , زیرا تنها ایجاد است , همانطور که پایان طومار اسکن میشود مقالات نیز اسکن میگردد به این ترتیب می بایست روی کیفیت تاکید کنیم .

پایان‌نامه‌ها می توانند موءثر باشند , البته . . .
با این حال ما با مشکلات متعددی در جامعه رو به رو هستیم و از سمت دیگر اکثری از نخبگان و جوان ها ما در درحال حاضر علم آموزی و یادگرفتن در دانشگاه‌ها می‌باشند . مسلما با دقت بدون شوخی بخش صنعت جامعه به کالج پایان نامه‌های میتوانند کاربردی شوند و از سمت دیگر از پشت در‌های کتابخانه‌های خارج بیایند . بدون شک درصورتی که سازه بر این قرار می‌گرفت که مورد پایان نامه‌ها کاربردی تعیین شوند و یا این که از لحاظ علمی مورد نسبت دادن قرار گیرند ; پایان نامه‌ها در جا‌های متفاوت تلنبار نمی‌شدند که خاک بخورند .

می بایست به‌این نکته اعتنا کرد که نباید اعتنا صرف به کاربردی بودن آنها کرد و می بایست به عشق و علاقه دانش جو و مساله علمی هم اعتنا اضطراری را داشت تا به یکباره با نقص‌ عقب افتادگی علمی دست به یقه نشویم .

البته با اعتنا به نظارت وضعیت جانور در مرزوبوم و دانشگاه‌هایی که همانند قارچ سبز گردیده اند و دانش جو نما‌هایی که با پرداخت پول دانش می خرند می‌توان باور نتیجه ها کرد که تا کاربردی بودن پایان نامه‌ها راهی دراز در پیش داریم .