رئیس دانشگاه آزاد با اشاره به مطلب که برای این‌که بگوییم ترم را بایستی منحل کنیم فراوان ز‌ود است , تاکید کرد که شهریه دانشجو ها می بایست پرداخت شود .

محمدمهدی طهرانچی در رابطه خواهش دانشجو ها بر پایه ی کاهش شهریه بیان کرد : نکته‌ای که می بایست در این سو به آن دقت داشت این است که فراگیری بدون‌پول از محل پرداخت مالیات‌های اینجانب و شما است ; بدین صورت که ما مالیات میپردازیم و دولت آن را به صورت غیرمستقیم به دانشکده می دهد در حالی که ۸۵ درصد فراگیری خوب شهریه پرداز است ; یعنی اقتصادش اقتصاد بدون واسطه است .

مدیر دانش کده آزاد ادامه داد : نکته این است که دانش جو برای یک زمان فراگیری به ما یعنی دانش گاه آزاد شهریه می دهد خیر صرفاً برای یک ترم . بر فرض ما ترم را لغو کنیم , درهرمورد دانش جو می بایست شهریه آن را در ترم آن‌گاه بپردازد .

او خاطر نشان نمود : ولی به دانشجویانی که گرفتاری یاد گرفتن دارا هستند و بر این باورند که کیفیت فراگیری مجازی کالج ۵۰ درصد بوده است , برای این ها جواز خواهم بخشید که سال آتی به صورت غیرهزینه ای علمشان را طولانی تر نمایند اما تاکید میکنم جریان دانش را در شرایط کنونی انقطاع نخواهم کرد .

کلام از حذف ترم فعلاً زود‌است

طهرانچی به‌دنبال از دانشجو یان خواست با اعتنا به گذشت فقط ۵ هفته از ترم ۱۶ هفته‌ای , قضاوت پرسرعت از این حالت نداشته باشند . و هنوز برای این‌که بگوییم ترم را می بایست منحل کنیم , دوچندان ز‌ود است .

مدیر دانش گاه آزاد درپی اظهار کرد : ما هنوز نمی‌دانیم تداوم این وضعیت تا چه وقتی است , در شرایطی‌که تا خرداد ماه کماکان آموزش‌ها غیرحضوری باشد در فصل‌تابستان جبران خوا هیم کرد ولی در حالتی که گشوده نیز ادامه یابد ناچار هستیم جریان را اثبات نگه داریم .

به مسئولیت اجتماعی خویش کار کردیم

او در جواب به‌این سوال که‌این توقع از کالج میرود که در کار به مسئولیت اجتماعی خویش دست‌کم تخفیفی در شهریه‌ها اعمال نماید و یا این که تسهیلاتی را در اختیار آنان بگذارد , اظهار‌کرد : دانشکده آزاد در فعالیت به مسئولیت اجتماعی خویش در شرایط فعلی , در حوزه طبی و سرویس به بیماران کرونایی زیاد فعال بوده به نحوی که ۳ مریض خانه دانش کده به بیماران کرونایی اختصاص یافته است ; به این ترتیب ما توشه مازاد را به دوش گرفتیم که در سرویس مردمان باشیم .

تاکید بر پرداخت شهریه‌ها / می بایست حقوق و دستمزد ۵۸ هزار کارمند و هیأت علمی را بدهیم

طهرانچی با تاکید بر این که شهریه دانشجو ها می بایست پرداخت شود , ذکر کرد : کالج آزاد ۵۸ هزار کارمند و هیأت علمی داراست و بایستی دستمزد آن ها پرداخت شود ; از سمت دیگر تا همین لحظه برآوردهای ما نشان می دهد دانش گاه به دلیل وضعیت جان دار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در بخش درآمدهای غیرشهریه ای از جمله بوفه‌ها , پارکینگ و پیمانکاران و …متحمل خسارت‌هایی شده‌است .

مدیریت دانش گاه آزاد با اشاره به طومار نگاری این دانشکده با دولت برای ارائه وام ها به دانشجو ها دانش کده اظهار کرد : جریان اقتصاد یادگرفتن خوب یک اقتصاد مدنی نیست و دولت می بایست کمک‌هایی به دانشگاه‌ها تحت عنوان اقتصاد مولد داشته باشد .

دانش گاه بودجه‌ای برای امداد به دانشجو یان ندارد / صندوق‌های رفاه بایستی ورود نمایند

او با تاکید بر این‌که دانش گاه بودجه‌ای برای یاری به دانشجوها ندارد , اظهار کرد : دراین باره صندوق‌های رفاهی کالج می بایست به امداد بیاید . توصیه ما این است که صندوق‌های رفاه از محل تغذیه دانشجو یان , اعتباراتی برای یاری به دانشجو یان در حیث بگیرد .

طهرانچی با اشاره به این که جریان کرونا یک جریان غیرمترقبه ای است که برای جهان اتفاق افتاده و تمامی در موقعیت ویژه ای قرار دارا هستند , ذکر کرد : این سو‌مین نسل از این ویروس است که انسان با آن مواجه شده و هنوز نمی‌دانیم این ویروس ارگانیک از حیوان به آدم منتقل شده و یا این که دست‌ساز انسان است . در محافل علمی هنوز دراین مورد سوال موجود است .

مدیر کالج آزاد درپی اظهار‌کرد : زمانی چالشی به‌این بزرگی صورت میگیرد , اتفاقاً صرفا جایی که تعطیل پذیر نیست دانشکده است . مگر می گردد دانشکده که مغز متفکر مواجه با این ویروس است , تعطیل شود؟ با اعتنا به این که سالمی محققان , علم پژوهان و دانشجوها در حق تقدم است , بدین ترتیب بایستی صورت ارائه سرویس ها را تغییر‌و تحول دهیم .

اساتید و دانشجوها سواد رسانه‌ای خویش را ارتقاء دهند

او بابیان این که متأسفانه با گذشت ۲۹ سال هنوز شبکه ملی داده ها به سود نرسیده است , تصریح کرد : کرونا ما‌را متوجه این زمینه کرد که می بایست در موضوع یادگرفتن مجازی خیلی دور از شوخی خیس کار کنیم و این یک زمان طلایی ست که اساتید و دانشجو ها سواد رسانه‌ای خویش را ارتقاء دهند .

طهرانچی ضمن اشاره به این که دعوا یادگرفتن مجازی درین دانشکده نواقصی دارااست البته درسمت رفع نواقص تمام عملکرد خویش را به عمل می‌بندیم , خاطر نشان کرد : حتی‌در کوتاه بازه هزینه‌های متعددی می کنیم تا به شرایط ایده آل برسیم . البته درهرمورد مضاعف ز‌ود است که قضاوت کنیم فراگیری مجازی چیره بوده است یا این که خیر؟