مقر تخصصی آموزش‌های الکترونیک وزارت علم ها , با انگیزه اطلاع‌رسانی و تعامل خوبتر با دانشگاه‌ها و متخصص ها , اساتید و دانشجو ها فعال سازی می شود .

به گزارش وزارت علم ها , مقر تخصصی آموزش‌های الکترونیک وزارت علم ها , با انگیزه اطلاع‌رسانی و تعامل خوبتر با دانشگاه‌ها و متخصصین , اساتید و دانشجو ها و هم در جهت جمع آوری و تجمیع داده‌ها و داده ها مایحتاج فعالان دانشگاهی مملکت در حوزه آموزش‌های الکترونیک , فعال سازی می شود .

این وبگاه در حالت توقف فعالیت‌های حضوری آموزشی به‌دنبال شیوع بیماری کووید – ۱۹ با سوق دهی معاونت آموزشی وزارت علم ها و با کارایی کارگروه تخصصی آموزش‌های الکترونیکی ساخت و آغاز به کار کرد .

وبگاه یادشده میتواند تحت عنوان راهنمای فعالیت تمامی فعالان دانشگاهی از جمله معاونان و مدیران آموزشی , استادان و دانشجوها قرار گیرد و به‌عنوان بانک جامع دستورالعمل‌ها , قوانین , توصیه‌ها و آموزش‌های دارای ارتباط , محل بازگشت مخاطبان باشد .

بانک‌های اطلاعاتی زیادی از جمله «معرفی کارگروه تخصصی آموزش‌های الکترونیکی» , «توصیه‌های اصلی در حوزه آموزش‌های الکترونیکی» , «قوانین و قوانین در آموزش‌های الکترونیکی» , «اخبار و رویدادها» , «کارگاه‌های آموزشی» , «دستورالعمل‌های ابلاغی» «پرسش وپاسخوهای متداول» در‌این وبگاه دردسترس مخاطبان جای دارد .

همینطور کوشش شده‌است این وبگاه در حالتی تعاملی بتواند پاسخگوی نیازهای یوزرها دانشگاهی در حوزه تسهیل , تسریع و آموزش آموزش‌های الکترونیک در فراگیری خوب باشد .

گفتنی است این مقر اطلاعاتی در ساعت ۱۱ : ۳۰ صبح روز چهارشنبه ۲۷ فروردین‌ماه ۱۳۹۹ رسما گشایش مییابد و در کاغذ در آغاز وبگاه وزارت علم ها , پژوهش ها و فناوری دراختیار مخاطبان جای‌دارد .