وزارت علم ها , پژوهش ها و فناوری در اطلاعیه‌ای , شیوه حضور و کار پرسنل دانشگاه‌ها و موسسه ها آموزشی , پژوهشی و فناوری از شنبه ۱۶ فروددین ماه ماه ۱۳۹۹ را خاطرنشان کرد .

از وزارت علم ها , درین اطلاعیه آمده است :

به سمت سیاست‌های کلی و تصمیم های اعلام شده از طرف ستاد ملی مدیر و تقابل با بیماری کرونا , شرایط عمل دانشگاه‌ها و شرکت ها یادگرفتن خوب سراسر سرزمین و حضور کارمندان قسمت های گوناگون از شنبه شانزدهم فروددین ماه ماه سال ۱۳۹۹ به شرح تحت است :

۱ . درپی بخشنامه اداره اداری و استخدامی مرز و بوم و تمدید طرح فاصله‌گذاری اجتماعی تا ۲۰ فروددین ماه , ضروری است که به گونه‌ای برنامه‌ریزی فرمایید که با ساخت موقعیت دورکاری موجب کاهش حضور کارمندان اداری و اعضای هیات علمی به میزان دست کم یک سوم مسئله انجام ماموریت‌های واجب مهیا شود .

۲ – طبق روال روان و تا اطلاع ثانوی از سمت ستاد ملی مدیر و رویارویی با بیماری کرونا , کلاس‌های آموزشی دانشکده ها همچنان به صورت الکترونیک ادامه خواهد یافت . در زمینه‌ی کم و کیف و جزئییات برگزاری کلاس ها به صورت غیر حضوری , بخشنامه‌ها و راهبرد معاونت آموزشی وزارت علم ها ملاک کار است .

۳ – هرمورد از همیاران که در زمان تعطیلات , خویش یا این که دیگر نزدیکانشان به بیماری کووید – ۱۹ دچار گردیده اند , قبلی از حضور می بایست قضیه را به مدیریت بی واسطه خویش اطلاع دهند .

۴ – با اعتنا به آنکه جزء مرکزها و واحدهای فناور و شرکتهای علم بنیان ساکن در دانش گاه ها , پژوهشگاه ها و پارک‌های دانش و فناوری سرویس ها پژوهشی , آزمایشگاهی و ایجاد اقلام و امکانات حتمی بهداشتی و پژشکی حتمی برای مهار ویروس کرونا را انجام می دهند , ترتیبی اتخاذ گردد که عمل این گونه از همیاران و کسب وکارهای واجب با سهولت و پشتیبانی بدون نقص صورت بپذیرد .

۵ – واضح است در صورت اتخاذ هر دسته تصمیم نو با اعتنا به تغییر تحول موقعیت به وسیله ستاد ملی رئیس و تقابل با بیماری کرونا که منجر تغییر و تحول در‌این برنامه گردد , متعاقباً به اطلاع همیاران عزیز خواهد رسید .