جبار علی ذاکری بابیان این‌که پیش بینی دانش گاه این است که در حالتی‌که کنکور در حین مقرر و بموقع برگزار شود , بتوان از نخستین آبان ماه پذیرای دانشجو ها جدیدالورود بود , اعلام‌کرد : همیاران ما در حوزه معاونت آموزشی برای خوابگاهی ها و غیر خوابگاهی ها برنامه های متنوعی تدوین کرده اند . بدین ترتیب که با وجود این که نام نویسی مجازی خواهد بود , جدید ورودهای غیرخوابگاهی بتوانند ۲ – ۳ روز ابتدا را در دانش گاه باشند و با محیط دانشکده , دانشگاه ها و محل علم آموزی خویش آشنا شوند .

ذاکری اظهار داشت : بدون شک مراقبت تندستی دانشجو یان حق تقدم مملکت بوده و خواهد بود . لذا نیز دانش گاه ها و نیز مردمان می بایست خودشان را با این وضعیت وفق دهند . در‌این بین البته معتقدم به جهت بلاتلکیفی ها و فقدان قطعیت در تصمیم گیری ها , در‌حالتی که کنکور در طول مقرر برگزار نشود , بیشترین آسیب را از این حالت , دانش آموزانی که خویش را برای کنکور مهیا کرده اند , خواهند دید .

رییس دانش گاه علم و صنعت با بیان اینکه سلامت دانشجوها اهمیت بیشتری دارد گفت: طبیعتا در صورت برگزار نشدن کنکور و یا این که تعویق آن , جزء برنامه های دانشکده با مشکلاتی روبرو خواهد شد . با این وجود البته سازگار شدن با آن فعالیت چندان دشوار و محالی نیست . به طور کلی امیدوارم که نیمسال اولیه را از دست ندهیم , اما در صورتی‌که چنین اتفاقی نیز بیفتد , حتما دانش گاه ها برنامه و پیش بینی هایی در این سو خواهند داشت .

ذاکری ادامه داد : در‌این حالت درخواست ما از وزارت علوم و اداره امور دانشجو ها این است که دقت ویژه ای به مباحث اعطای وام های دانشجو ها برای تنظیم امکانات ارتباطی ; از جمله اینترنت کم و هدست داشته باشند .

مدیریت دانش کده علم و صنعت اعلام‌کرد : در حین ماه های اخیر و در پروسه آموزش مجازی , تعداد کمی از دانشجو ها دراین مورد مشکل داشتند , که قرار بر این شد تا با یاری از اداره امور دانشجوها و تخصیص وام این امکان برای همه دانشجو ها فراهم شود تا آن‌ها هم از درس عقب نمانند و در ترم پیش رو , مجهزتر در کلاس های مجازی حاضر شوند .