بر طبق  گزارشی و به نقل از دانشگاه امیرکبیر تهران ، سید احمد معتمدی در گردهمایی با نائب رئیس دانشگاه «الخلیج» عمان اظهار کرد: کشورهای ایران و عمان از طریق سیاسی و فرهنگی دارای ارتباط خوبی هستند. بر همین اساس برنامه ریزی شده است تا ارتباط علمی و آموزشی بین دانشگاه های ایران و عمان رخ دهد.

او همچنین گفت: الان تنها کار دانشگاه ها در بخش آموزش نیست. در حال حاضر موضوع مراکز رشد و تحقیقات هم در کارهای دانشگاه ها مورد توجه قرار گرفته است.

مدیر دانشگاه امیرکبیر گفت: دانشگاه امیرکبیر تهران برنامه دارد در بخش های مختلف آموزش، پژوهش و فناوری با دانشگاه الخلیج عمان همکاری کند. میزان همیاری و همکاری این دو دانشگاه بسیار زیاد می باشد و از این رو امیدواریم در زمان این همکاری همه بخش ها مورد توجه قرار گیرد.

معتمدی همچنین گفت: قرار گیری در رتبه دانشگاه های نسل 3 از مهم ترین ارکان چنتین برنامه راهبردی دانشگاه می باشد. به همین خاطر برای ملی شدن این موضوع قدم های اجرایی بسیار خوبی برداشته است. از این رو قادر می باشیم تا این تجربیات را به  دانشگاه عمانی مد نظرمان انتقال دهیم و از تجربیات دانشگاه در این بخش استفاده کنیم.

امیر گلرو رئیس کل همکاری هایبین المللی و علمی دانشگاه عالی امیرکبیر تهران نیز در این گردهمایی مطرح کرد: در این گردهمایی عدوانی نائب رئیس دانشگاه الخلیج عمان حضور داشته است که او از سرمایه گذاران دانشگاه و از سرمایه گذاران مرکز رشد عمان محسوب می شود.

او همچنین گفت: برطبق برنامه ریزی های انجام شده قرار است تا دو دانشگاه  امیرکبیر و الخلیج در 3 بخش آموزش، پژوهش و فناوری همکاری لازم را باهم داشته باشند. قرار است سه پروپزال در طی دو هفته به دانشگاه ارائه شود.

رئیس کل همکاری  علمی و بین المللی دانشگاه امیرکبیر گقت: قرار است تا برنامه آموزشی مدیریت اجرایی در دوره فوق لیسانس به شکل حضوری و غیرحضوری راه اندازی شود.

گلرو بیان کرد که دانشگاه الخلیج برنامه ای مشترک با دانشگاه های انگلیس دارد و در همین زمینه اعلام کرد: قرار بر این است تا این دانشگاه با دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بخش فناوری نانو  همکاری های لازم و مشترکی داشته باشد.

او در آخر بیان کرد: برنامه داریم تا دانشگاه الخلیج را با شرکت های دانش بنیان و شتاب دهنده های دانشگاه به هم مرتبط کنیم.