با ابلاغ نائب رئیس وزیر علوم و مدیریت اداره کارها دانشجوها به دانشکده های دولتی , فنی حرفه ای و غیردولتی همگی دانشجوها کاردانی و کارشناسی می‌توانند دروس عملی و آزمایشگاهی خویش را در سال تحصیلی 1399-1400 به صورت میهمان در نزدیک ترین دانشگاه محل زندگی شان بگذرانند.

تمام دانشجوها مقاطع کاردانی و کارشناسی که دانشگاهها و شرکت های آموزش عالی آنان بیرون از محل سکونت آنها است می‌توانند برای نیمسال اولیه سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹ صرفاً برای دروس عملی و آزمایشگاهی از مورخ ۶ تا ۱۸ مرداد ماه با مراجعه به سامانه جامع اداره امور دانشجو ها به ایمیل سامانه سجاد https : //portal . saorg . ir و با مطالعه دقیق اطلاعیه و راهنمای نام نویسی در سامانه میهمانی دروس عملی دانشجو یان داخل نسبت به ثبت درخواست خویش اقدام نمایند .

دانش کده ها صرفا درخواست هایی را بررسی خواهد کرد که از روش سامانه سجاد ثبت شده باشد ; بدین ترتیب تمام متقاضی ها مذکور که مایل می باشند در ترم آینده درخواست میهمانی جهت دروس عملی و آزمایشگاهی آنها سنجیده شود , از طریق این سامانه اقدام نمایند .

در هنگام ثبت درخواست میهمانی, دانشجویان باید فهرستی از دروس عملی ترم آتی خود را با رعایت به قانون های آموزشی و پیش نیاز و هم نیاز اعلام نمایند. همچنین متقاضی ها باید دانش گاه های را تعیین نمایند که در محل سکونت خانواده متقاضی ها یا این که نزدیکترین دانشکده به محل سکونت باشد .

پس از تمام شدن نام نویسی دانجشجویان برای میهمانی, دانش کده مبدا از ۱۹ تا ۲۷ مرداد ماه اقدام به بررسی درخواست ها خواهد کرد و از ۲۸ مرداد ماه تا ۶ شهریور ماه دانش گاه های مقصد درخواست های موافقت شده بوسیله دانشکده مبدا را بررسی می نماید .

دانشجوها  بعداز ثبت کردن درخواست خود و اخذ کد پیگیری لازم می توانند نتیجه درخواست خویش را از روش سامانه سجاد پیگیری کنند. با این شیوه از مراجعه حضوری به دانش گاه ها و سازمان با دقت به وضعیت مو جود خودداری می نمایند.