ادغام داوطلبانه مؤسسات آموزشی غیرانتفاعی , تقاضامحور کردن پروژه‌های تحصیلات تکمیلی علم ها انسانی و باز‌بینی در شیوه قبول فوق لیسانس بعضا از وعده هایی بود که در سال ۹۸ اعلام شد اما محقق نشد .

سال ۹۸ با تمام فراز و نشیب هایی که داشت تمام شد , درین برهه زمانی دانشگاهیان وعده های اکثری را از مسئولان فراگیری خوب شنیدند که بعضی از این وعده ها اجرایی نشده و به سال ۹۹ موکول شد .

بعضا از این وعده ها که بارها اعلام شد اما اجرایی نشد به شرح تحت است :

طرح سوق دهی فراگیری خوب

طرح هدایت یادگرفتن خوب بند سوم از گواهی آمایش یادگرفتن خوب است که مشاجره مخلوط و تجمیع مؤسسات یادگرفتن خوب هم در‌این بند چشم شده‌است . منصور غلامی , وزیر علم ها پژوهش ها و فناوری و نائب رئیس آموزشی قدیمی وزارت علم ها بارها در اوایل سال ۹۸ اعلام کرده بودند که طرح نخستین سوق دهی یادگرفتن خوب تنظیم شده و سال ۹۸ اجرایی و پیاده میگردد .

این در حالی است که‌این طرح آخرها سال ۹۸ پایانی و بیان و اجرای آن به سال ۹۹ موکول شد .

ترکیب داوطلبانه مؤسسات فراگیری خوب غیرانتفاعی

یک کدام از راهبرد هایی که قرار بود همین سال به وسیله معاونت آموزشی وزارت علم ها اجرایی شود , راهبرد پیشنهادی مبتنی بر مخلوط داوطلبانه مؤسسات یادگرفتن خوب غیرانتفاعی بود که با وجود این‌که بعضا از شرکت های بزرگ غیرانتفاعی آمادگی خویش را برای ترکیب اعلام کردند , وزارت علم ها بیان کرد , برای ترکیب شرکت های غیرانتفاعی ثبت شده به مصوبه شورای خوب انقلاب فرهنگی نیاز داریم براین اساس اجرای این راهبرد نیز به سال ۹۹ موکول شد .

حذف کامل شدن گنجایش

مجتبی شریعتی نیاسر نائب رئیس آموزشی قدیمی وزیر علم ها یکی مهم ترین برنامه‌های معاونت آموزشی در سال ۹۸ را حذف کامل شدن گنجایش تیتر کرده بود این در حالی است که با درخواستهای بعضا دانشگاهها این سال هم نظیر سالهای قبلی کامل شدن گنجایش در بعضا از دانش گاه ها اجرا شد .

تقاضامحور کردن پروژه‌های تحصیلات تکمیلی علم ها انسانی

یکی دیگر از برنامه‌های حوزه معاونت پژوهشی وزارت علم ها که قرار بود در همین سال اجرایی و آخرین شود , تقاضامحور کردن پروژه‌های تحصیلات تکمیلی علم ها انسانی بود . ساز و فعالیت اجرایی شدن این وعده در سالی که گذشت معلوم فقدان و مشخص نیست چقدر از این پروژه اجرایی شده‌است .

طرح خوی آموزشی در کالج ها

یکی دیگر از طرح هایی که در وزارت علم ها مطرح شد , پایه گذاری کردن منشور کردار آموزشی بود که طرح نخستین آن با همیاری انجمن اخلاق و رفتار کاربردی تنظیم شد و قرار بود بعد از انجام اصلاحات در این سال اجرایی شود که خبری بر اساس آخرین و اجرایی شدن آن اعلام نشد و اجرای این طرح هم نظیر دیگر طرح های که تیتر شد به سالیان بعد از آن موکول شد .

باز‌نگری در شیوه قبول فوق لیسانس

نارضایتی دانشگاه‌های برتر میهن از کیفیت محل ورود های فوق لیسانس یکی‌از مباحث مورد دعوا در سال 98 بود که بر پایه ی آن قرار شد کارگروهی در وزارت علم ها تشکیل‌شده و شایسته ترین راه‌حل را در این مورد تحقیق کند .

پیشنهادهای متمایز نیز به وسیله دانشگاه‌ها ارائه شد البته این طرح نیز نصفه تمام باقی ماند و محقق نشد .