شروع برنامه زمانبندی بیست و چهارمی فراخوان نصفه متمرکز برای جذب اعضای هیأت علمی ( پیمانی و طرح سربازی ) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مرزوبوم همراه با فراخوان شهریور ۹۹ اعلام شده و از ۱۵ شهریور ماه ۹۹ با اعلام نیاز دانشگاه‌ها فرآیند فراخوان جذب اعضای هیات علمی شروع می‌گردد .

مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علم ها نکاتی را شایان توجه متقاضی ها جذب و دانشگاه‌ها و موسسه ها آموزش عالی و پژوهشی میهن گفت .

بر پایه ی اعلام مرکز جذب ; دانشگاه‌ها در صورت نیاز به مشورت و راهنمایی از سمت کارشناسان مرکز جذب , میتوانند بعداز ورود به سامانه جامع جذب و از روش مرکز پیام پرسش خویش را مطرح و جواب آن را ظرف برهه زمانی یک روز کاری , اخذ نمایند .

توجه در اجرای اعلام نیاز در زمان ذکر شده و مطابق با تقویم اعلام شده , الزامی است . بعداز اتمام هر برهه زمانی , قابلیت و امکان تمدید آن یا این که ورود داده ها خارج از سیستم آماده نیست و توقع میرود همیاران دانشگاهی در این باره , تقاضا یا این که توقعی را مطرح نکنند .

توقع داریم که با توجه به محدودیت‌های مرتبط با اختصاص ردیف استخدامی، صرفاً به ثبت حداقل‌ها در تطابق با نقشه جامع علمی مملکت و مجوزهای ذی‌ربط برای اعلام نیاز در‌این فراخوان اکتفا کرده و از هرگونه ثبت نیاز تخمینی دوری شود .

مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علم ها گفته است :  از وظیفه‌های مرکز ارزیابی و بررسی، معتبر کردن تقاضاهای ثبت شده است که معمولاً در انطباق با مصوبات هیأت امنا و نقشه جامع و طرح راهبردی دانش کده صورت میگیرد .

در صورت رعایت این مورد ها در ثبت نیاز نخستین و درج پیوست ها و مستندات آن در سامانه , انجام عمل با سهولت و سرعت بیشتری صورت خواهد عهده دار شد و از هرگونه رفت و بازگشت جلوگیری می شود .

 

جذب اعضای هیأت علمی موسسات آموزش عالی

 

 

واجب است همراه با اعلام نیاز , وضعیت منحصربه‌فرد هر کالج و حالت ویژه قبول رشته‌ها قید شود . در صورت قابلیت هوشمندسازی سامانه برای آن موقعیت , پیش گویی اضطراری صورت می گیرد و اگر که قابلیت فنی آن مهیا نباشد حالت اختصاصی به وضوح به اطلاع داوطلبان میرسد تا در فرآیند غربالگری مواجه با حذف گروهی داوطلبان نباشیم .

وضعیت منحصربه‌فرد نباید ناقض قانون ها و ضوابط جذب و یا این که مبتنی بر تعیین اشخاص از پیش رقم خورده تهیه و تنظیم شود و می بایست گنجایش مشارکت عموم اشخاص دارای شرایط را محدود نسازد .

هر داوطلب به محض نام نویسی از حقوق و دستمزد مکتسبه نام نویسی برخوردار‌است و بایستی حالت سالم و عادلانه شرکتِ او در رقابت آماده شود و از هرگونه تضییع حق و انتخاب و یا این که محدود کردن دایره گزینش شوندگان , قبلی از بررسی علمی و بقیه صلاحیت‌ها دوری شود .

هرگونه تضییع حق آحاد داوطلبان و برهم زدن موقعیت رقابت عادلانه و مهندسی حائزین شرایط  موجب وزر و ضرروزیان در دنیا و آخرت خواهد شد .

فرایندهای جذب از روش سامانه جامع جذب اعضای هیأت علمی صورت می گیرد و لایق است ذینفعان و همگی مراجع ذیربط , کارها مرتبط با جذب اعضای هیأت علمی و پروسه گوناگون آن را صرفاً از روش این سامانه دنبال نمایند .