وزارت علم ها , پژوهش ها و فناوری در اطلاعیه‌ای اظهار کرد : فقط منشا تصمیم‌گیری راجع به آغاز دوباره فعالیت‌های آموزشی حضوری در دانشگاه‌ها , ستاد ملی رئیس بیماری کرونا است .

در‌این اطلاعیه بابیان این که «وزارت علم ها و ارگان فراگیری خوب مملکت هم همانند بقیه نهاد ها و سازمان‌های مرز و بوم , تابع تصمیم ها و برنامه های ستاد ملی مدیر بیماری کرونا است» , آمده است :

اظهارنظرها و مصاحبه‌های بقیه افراد بیرون از چارچوب این ستاد , به هیچ وجه ملاک کار نیست و نخواهد بود .

دانشجوها و اساتید در پیشبُرد برنامه‌های آموزشی خویش , پایین تأثیر مصاحبه‌ها واظهار نظرهای پراکنده‌ای که برخی از افراد انجام می‌دهند، قرار نگیرند.