دکتر علیرضا زالی در گفتگویی با اشاره به سهم اکثر استان تهران از میزان دانشجوها میهن و موقعیت خوابگاه‌های دانشجویی در تهران در وضعیت کرونا خاطرنشان کرد : بالاترین میزان دانشجو ها مشغول به کار به تحصیل در استان تهران و بخصوص کلانشهر تهران است و با اعتنا به تنوع مرکزها آموزشی , تنوع فراگیر و از لحاظ جمعیت خوابگاهی دانشجویی استان و به خصوص شهر تهران دارنده بالاترین سرانه تراکم دانشجویی است .

او ذکر کرد : وضعیت تهران برای آموزش عالی و دانشجو ها با بقیه بخش‌های مرز و بوم مختلف است . تمام استان‌ها دارنده مرکزها آموزش عالی متنوع میباشند ولی تراکم جمعیتی در تهران مختلف است . برخلاف بخش اعظم استان‌ها که بخش عمده‌ای از دانشجو ها شاغل به علم آموزی آن‌ها‌را دانشجوها بومی تشکیل می دهند سهم دانشجو ها بومی در استان تهران مضاعف کمتر است و بیشتر دانشجو ها وابسته به بقیه استان‌ها می باشند . چنانچه هم در استان تهران مستقر باشند درصد قابل توجهی از آن ها از دیگر شهرها می آیند .

زالی یادآور شد : بسیاری از دانشجویانی که قرار است فصل پاییز از دیگر شهرها برای علم آموزی به تهران بیایند وابسته به استان‌هایی می باشند که در وضعیت قرمز رنگ کرونا قرار دارا هستند .

او اظهار کرد : همینطور به جز بحث‌های زیرساخت آموزشی که یک کدام از دغدغه‌ها است یک کدام از مهم‌ترین مساله خوابگاه‌های دانشجویی در استان تهران است . اکثر وقت ها دانشجو ها شهرستانی قابلیت و امکان اسکان جداگانه ندارند و از تجهیزات خوابگاهی استفاده میکنند و علیرغم گسترش تجهیزات خوابگاهی در سال‌های اخیر یکی‌از چالش‌های جدی دانشگاه‌ها نبود فضای خوابگاهی است .

مدیر دانش گاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام‌کرد : فضاهای خوابگاهی در تهران فضاهای متراکمی است و دست کم ۴ دانش جو در هر اتاق مستقر می‌باشند و محیط‌های همگانی از جمله آشپزخانه و سرویس‌های بهداشتی به صورت مشترک به کار گیری می‌گردد و به خاطر قوانینی که موجود هست بیشتراز حد معمول دانش جو در فضاهای خوابگاهی مستقر است .

او تاکید کرد : حضور متراکم دانشجوها به ویژه در پاییز که به دلیل سردی هوا مجبور میباشند در فضاهای مسقف حضور داشته باشند و تهویه نامطبوعی به آنان تحمیل می‌گردد , وضعیت بسیار نگران کننده‌ای ایجاد می نماید .

زالی اضافه کرد : ضمن این که برای تمامی دانشجویانی که در خوابگاه‌ها به سر می برند هم قابلیت و امکان آزمایش نیست به دلیل آن که روزی که شخص آزمایش آن منفی باشد ممکن است فردا تستش مثبت باشد . از سمت دیگر در دانشگاه‌های علوم پزشکی اختلاطی فی مابین دانشجویانی که در بیمارستان‌ها حضور دارا هستند و دانشجو یان بقیه رشته‌های علوم پزشکی در خوابگاه‌ها هم بسیار نگران کننده است .

او تاکید کرد : بدین ترتیب برای ترم آتی تحصیل این نگرانی‌ها را نمی توان در کوتاه مدت برطرف کرد و در سطح استان تهران تغییر تحول جدی در سطح زیرساخت‌ها قابلیت پذیر نیست . براین اساس دو نمایش برای این زمینه در نظر گرفته شده‌است که یک این است که زمان داده شود که دانشجوها در شهرهای خودشان تحصیل خویش را ادامه دهند . در واقع برای تهران سناریوهایی دیده شده‌است که تلفیقی از آموزش مجازی و ادامه فراگیری در شهر محل تحصیل است که بار اضافی در تهران در وضعیت کرونا ایجاد نشود .

فرمانده ستاد رویا رویی با کرونا استان تهران تاکید کرد : در صورتی‌که اکنون در آن قرار داریم بازگشایی مدرسه های و دانشگاه‌ها پر مخاطره است . الگوی ترددی در شهر تهران بهم میخورد . توصیه ما در تهران این است که سال تحصیلی با مراقبت قوانینی که گفته شد و به صورت مجازی ادامه پیدا کند .