شجاع احمدوند در رابطه پیش بینی ها این دانش کده برای برگزاری امتحانات الکترونیکی و اینترنت رایگان با کمترین نقص‌ اظهار کرد : اولی کاری که درباره‌ی برگزاری امتحانات مجازی انجام شد , تهیۀ یک راهبرد نهایی بود که پیرو گرد‌همایی های متفاوت تنظیم شد . درین راهبرد با دقت به این‌که سامانه ما قابلیت و امکان برگزاری ۱۲ نوع امتحان را دارااست , روی چهار گونه امتحان چهارگزینه ای , تشریحی , شفاهی و کیفی بیشتر تمرکز شد .

او ادامه داد : بررسی های متمایز انجام شد که‌این امتحان ها به چه صورتی برگزار شود که کمترین آسیب را وارد نماید و امنیت بالایی داشته باشد . پس از این سطح پرسش های استادان و دانشجوها آغاز شد . در قدم دوم تجهیز زیرساخت ها و ارتقای سرورها را با دو انگیزه در فرمان فعالیت قرار دادیم تا هم فولدر های ضبط شده در اختیار دانشجوها قرار بگیرد و هم امتحان آخرین روی سیستم آموزش دانشکده صورت پذیرد .

نائب رئیس آموزشی دانش گاه علامه افزود : قدم سوم این بود که ساختار این سیستم را با دقت به خصوصیات و انتظارات استادان و دانشجوها تدوین کردن شود . به صورت نمونه ما در زیر هر درس , آیکونی برای آزمون طراحی و کلیه داده ها همگانی آزمون , زمان , روز و ساعت را وارد کردیم و از استادان خواستیم که سوال ها خویش را درین آیکون ها بار گذاری نمایند . برای انجام این فعالیت زمان متعددی صرف شد البته فعالیت را تا حد بسیار متعددی سهل کرد .

فراگیری تکنیک های آزمون مجازی به ۱۲۰۰ استاد

احمدوند درپی اظهار کرد : در قدم چهارم آموزش یک هزار و ۲۰۰ استاد و شناخت آنان با تکنیک های برگزاری امتحان را در حیث گرفتیم تا مسئله‌ای برای بار گذاری سوالهای امتحانی پیش نیاید . قدم پنجم تنظیم فولدر های متعدد آموزشی برای استادان و دانشجو یان بود تا با چگونگی برگزاری امتحان مجازی آشنا شوند . همه فولدر های تنظیم شده در یک زمان‌بندی منظم در اختیار دانشجو یان و استادان قرار گرفت تا پاسخگوی دغدغه‌های آن‌ها باشد . قدم پایان هم برگزاری امتحان به صورت آزمایشی بود که در روزهای چهارم , پنجم و ششم تیرماه چهار سطح امتحان در چهار زمان متفاوت برگزار شد تا از ساختار برگزاری امتحان های پایانی مطمئن شویم و دانشجو یان با خاطر آسان و فارغ از گرفتاری در امتحان ها شرکت نمایند .

او در جواب بدین سوال که آیا تمام امتحان ها به صورت تصویری اجرا مي شود , اعلام کرد : خیر , تصویری نیست بلکه قابلیت و امکان تصویری برای آزمون تاسیس شده است . استادان از روش چت‌روم‌های پباده سازی در گرد هم آیی های آزمون حاضر می گردند تا در صورت نیاز پاسخگوی سوال ها و ابهامات دانشجوها باشند . در همین ساختار بخشی در نظر گرفته شده‌است که ممکن است معلم به دانشجویی پیغام دهد تا دوربین خویش را روشن نماید و این یک تکنیک نظارتی برای ارتقا ضریب امنیت امتحان است . به همین بهانه از دانشجوها خواسته شده تا به صورت رسمی در گردهمایی آزمون شرکت نمایند .

دوگانگی در واگذاری اینترنت بدون‌پول به دانشجوها

نائب رئیس آموزشی دانش کده علامه در رابطه این که اینترنت مصرفی برای برگزاری امتحان ها بدون‌پول است یا این که دانشجو یان بایستی حجم اینترنت خریداری کنند؟ اعلام کرد : متاسفانه به دلیل تناقضاتی که در واگذاری اینترنت مجانی به دانشجو یان پیش آمد , سفارش اکید ما این است که دانشجو ها از داشتن حجم اینترنت اضطراری برای برگزاری امتحان اطمینان پیدا نمایند تا در حین برگزاری امتحان با مشکلی روبه‌رو نشوند .

جواب هر سوال در لحظه ثبت می شود

احمدوند بابیان این مقاله که در شرایطی که در زمان برگزاری و یا این که پایان امتحان قابلیت و امکان ثبت نهایی پاسخ به هر دلیل وجود نداشته باشد , تدابیری برای دانشجو یان اندیشیده شده‌است , تصریح کرد : سامانه به نحوی پباده سازی شده‌است که جواب هر سوال در لحظه ثبت می شود و به صورت نمونه در حالتی که دانش جو در زمان امتحان دچار قطعی اینترنت یا این که برق شود مطمئن باشد که جواب سوال های قبل در سامانه ذخیره شده‌است . در شرایطی‌که استثنائاتی نیز پیش بیاید و دانشجویانی با مشکل مواجه شوند , جزئیات بعداز امتحان به دانشجو یان آگهی می شود . دانشجو یان ما برای شرکت در امتحان هیچگونه نگرانی و اضطراب نداشته باشند .

نقش ۱۰۰ درصدی استاد در گزینش نمره پایانی

او در جواب به سوال دیگر بر اساس این‌که نقش استاد در نمره و تحلیل دانشجوها چقدر است , اظهار‌کرد : نمره نهایی در اختیار استاد است و معلم در تحلیل آخرین نقش ۱۰۰ درصدی ایفا می نماید .