در حالی ۱۷ خرداد ماه زمان بازگشایی دانشکده و حضور دانشجو یان اعلام شده البته اکثر اوقات دانش گاه ها اعلام کرده اند به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی و ریسک بالا , حضور دانشجو یان در محیط دانش کده به خیر نیست و خوابگاه ها هم بازگشایی نخواهد شد . بعضی نیز گفته اند با تعداد محدود پذیرای دانشجو ها در خوابگاه ها خواهند بود و برخی دیگر اعلام کرده اند در جهت کاهش حضور دانشجو یان در خوابگاه ها و رعایت مسافت گذاری اجتماعی , امتحانات را مقطعی برگزار خواهند کرد .

از طرفی با نزدیک شدن به امتحانات پایان ترم , شیوه برگزاری امتحانات در بعضی دانش کده ها مشخص و معلوم شده‌است ; درین دربین تنی چند از دانشکده ها روش به طور کامل غیر حضوری را گزینش کرده اند , بعضی دیگر روش حضوری و یک سری هم هر دو روش را قرار است عملیاتی نمایند .

در گزارش پیش رو به برنامه دانش کده ها برای بازگشایی و طریق برگزاری امتحانات در دانشکده های متفاوت مرزوبوم اشاره شده‌است ;

دانش گاه دانش و صنعت سازه دارااست امتحانات را به دو شیوه حضوری و غیرحضوری برگزار نماید که ولی هفته آتی در شورای آموزشی این کالج سود قطعی آن مشخص و معلوم خواهد شد . در روش غیرحضوری ممکن است دانشجو ها بومی در استان‌های گوناگون , آزمون پایان ترم خویش را در مرکز ها استان بدهند تا از رفت و آمدها کاسته شود .

سازه به گفته مسولان این دانشکده , به دلیل ریسک بالا , خوابگاه‌ها بازگشایی نمیشود ; دروس عملی هم به صورت فشرده در تیرماه برگزار می گردد .

خوابگاه ها در دانشکده تهران بازگشایی نمیشود

خوابگاه ها در کالج تهران بعداز ۱۷ خرداد ماه و تا پیشین از استارت امتحانات یعنی ۷ تیرماه , بازگشایی نخواهند شد ; اما نقل شده صرفا به صورت موردی اتاقهای خوابگاهی در اختیار دانشجو ها قرار خواهد گرفت .

دانش گاه تهران گفته است در‌صورتی‌که تا تیرماه وضعیت به ثبات رسد , امتحانات به صورت حضوری برگزار خواهند شد ; در غیر این صورت , از روشهای دیگر ; از جمله برگزاری ترکیبی آزمون ( چکیده مجازی و گوشه ای حضوری ) به کار گیری خواهد شد . بخش حضوری امتحانات اینگونه خواهد بود که دانشجوها در مرکز ها استان و در یکی شعب دانش کده پیام نوروروشنایی آزمون خواهند بخشید . تصمیم آخرین در این طریق طی ۲ – ۳ هفته آتی معلوم و اعلام خواهد شد .

دروس عملی و کارگاهی دانشکده تهران نیز بعداز بازگشایی , حضوری بوده و امتحانات به صورت فشرده برگزار خواهد شد . در صورت فقدان قابلیت و امکان اتمام این دروس تا پایان ترم روان , با تأیید معلم راهنما و تیم , حالت درس ناتمام اعلام شده و در نیمسال بعد از آن فارغ از محاسبه در سقف واحدهای دانش جو , ارائه خواهد شد .

امتحانات در کالج امیرکبیر حضوری و مقطعی اجرا مي شود

دانش گاه امیرکبیر از ۱۷ خرداد ماه ( مورخ بازگشایی دانش کده ها ) به آنگاه , کلاس حضوری نخواهد داشت . امتحانات این دانشکده در دوران کارشناسی و تحصیلات تکمیلی , بی تردید بصورت مقطعی و در زمان های هنگامی گوناگون برگزار خواهد شد . همینطور قرار است درسمت کاهش حجم حضور دانشجو یان , امتحانات غیروابسته و مقطعی در ۴ هفته ( ۲ هفته ویژه دانشجوها کارشناسی و ۲ هفته ویژه دانشجو ها تحصیلات تکمیلی ) برگزار شود .

ورود دانشجو یان پژوهش محور در طول امتحانات ; ممنوع

همینطور آن بخش از دانشجو یان که کار پژوهشی دارا هستند , در دوران امتحانات , حق ورود به دانشکده را ندارند ; در زمینه‌ی برگزاری کلاس های عملی و زمان آن تصمیمی گرفته نشده است .

برگزاری امتحانات غیرحضوری در دانشکده خواجه نصیر

در دانش گاه خواجه نصیر قابلیت سرویس‌دهی به دانشجو ها کارشناسی در دانش گاه نیست و حداکثر به حدود یک چهارم دانشجو ها فوق لیسانس غیر ساکن , سرویس ها خوابگاهی ارائه خواهد شد . چک دانشجو ها در نیم‌سال سرازیر درین کالج به شیوه غیر حضوری است و سازه بر اعلام دانش کده , شیوه برگزاری دروس عملی به زودی اعلام می شود .

شرط حضور دانشجوها دکتری در دانشکده خوارزمی

دانش کده خوارزمی از استادان مراد که در شرایطی که آسیبی به کیفیت وارد نمی شود , امتحانات را به صورت مجازی برگزار نمایند . بیشتر محدودیت‌های کالج خوارزمی در صورت حضوری شدن امتحانات , راجع‌به خوابگاه و سلف است .

دانشجو ها دکتری برای ارائه رساله خویش میتوانند آن را به صورت پست الکرونیکی یا این که خواهش در سامانه گلستان به معلم خویش تذکر نمایند و بعداز تایید معلم , تیم و تحویل مدرک تندرست از سمت راس بهداشت کالج , می توانند طبق اعلام زمان بندی در دانش گاه حضور یابند .

برگزاری کلاسهای عملی تربیت استاد از ۱۷ خرداد/اتاقها تک یا این که دونفره می شود

کلاس های عملی در دانش گاه تربیت استاد از ۱۷ خرداد ماه تا ۲۰ تیرماه اجرا مي شود و به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی , ممکن است اتاق‌های خوابگاهی تک یا این که دو نفره میگردند . امتحانات احتمال دارد حضوری و یا این که ترکیبی ( مجازی و حضوری ) و به صورت مقطعی و یا این که براساس تقسیم دانش کده ها برگزار خواهد شد .

رغبت دانشکده شهید بهشتی برای برگزاری آزمون حضوری

دانشجو ها تحصیلات تکمیلی فعلا منعی برای حضور در کالج شهید بهشتی و شغل های پژوهشی و آزمایشگاهی ندارند .

کالج شهید بهشتی اعلام نموده است چنانچه حالت برای حضور دانشجو یان در کالج آماده باشد , ترجیح برگزاری آزمون , به شیوه حضوری است و چنانچه حالت مساعد فقدان , مورد های دیگری در فرمان عمل قرار خواهد گرفت .

در صورت برقرار شدن حالت معمولی در دانشکده , کلاس‌های دروس عملی , کارگاهی و آزمایشگاهی در‌این دانش گاه به صورت فشرده از زمان برقراری وضعیت معمولی تا استارت نیمسال آن گاه برگزار میشوند . البته در صورتی‌که قابلیت برگزاری این دروس مهیا فقدان , این کلاس ها در ترم آن‌گاه برگزار و نمره آن درین ترم محاسبه خواهد شد .

اتاقهای خوابگاهی به صورت مقطعی به دانشجو ها داده می شود

در صورت بهبود وضعیت , اتاقهای خوابگاهی این دانشکده به صورت مقطعی ; ابتدا در اختیار دانشجو یان دکتری و احیانا ارشد که برای انجام شغل های پژوهشی به کالج می‌آیند , قرار خواهد گرفت .

دانش گاه علامه طباطبایی کلاس حضوری ندارد

دانش کده علامه طباطبایی اعلام نموده است در صورتیکه الزامی نباشد , امتحانات مجازی اجرا مي شود و نیازی به حضور دانشجو ها بعداز ۱۷ خرداد ماه در دانش گاه نیست . این کالج هم با حضور دانشجو ها در خوابگاه موافق نیست ولی در حالتی که واجب باشد , دانشجو یان در خوابگاه حضور یابند , از آنها آزمایش گرفته خواهد شد .

تا به امروز بعضی کلاس های عملی به صورت مجازی برگزار شده و بعضا که نیاز به حضور داراست , در ترم فصل‌تابستان به صورت فشرده اجرا مي شود ولی در صورتی قابلیت و امکان برگزاری وجود نداشت , به ترم آتی موکول خواهد شد .

امتحانات دانش کده آزاد در واحد محل سکونت دانشجو یان

براساس تصمیم اتخاذ شده در هیأت رئیسه دانش گاه آزاد , دانشجو یان دانشکده آزاد می توانند برای کمپانی در امتحانات پایان ترم , در واحد دانشگاهی محل معاش خویش و یا این که نزدیک‌ترین واحد دانشگاهی محل سکونت خویش حضور یابند و نیازی به مراجعه به واحد دانشگاهی اساسی خویش نیست . همینطور خوابگاه‌های دانشکده آزاد بازگشایی نخواهد شد .

دروس عملی و آزمایشگاهی در‌این کالج بعد از امتحانات دروس نظری شروع می شود ; ترم فصل تابستان هم از ۲۱‌ تیرماه آغاز می شود .

زمان پایان کلاس در کالج اصفهان روز چهارشنبه ۴ تیرماه اعلام شده‌است و یک روز آن‌گاه ; یعنی ۵ تیرماه , امتحانات به صورت غیرحضوری شروع خواهد شد . بنابرین این دانش کده کلاس حضوری نخواهد داشت . اما این دانش کده تاکید کرده که در حالتی که قابلیت حضور دانشجو یان در دانش کده تا پیشین از استارت امتحانات پایان ترم آماده شود , آمادگی داراست با تمهیدات بهداشتی , امتحانات را به صورت حضوری برگزار نماید .

دروس عملی , آزمایشگاهی , کارورزی و کارآموزی دانشکده اصفهان با حق تقدم ارائه برای دانشجو یان در شرف فراغت از علم آموزی , در فصل‌تابستان امسال و بسته به موقعیت به‌صورت فشرده برگزار خواهد شد . زمان ظریف و شیوه انجام آن متعاقباً از روش گروه‌ها و دانشکده‌ها آگهی خواهد شد

امتحانات کارشناسی و دکتری در دانشکده شیراز الزاما غیرحضوری است

در دانشکده شیراز امتحانات پایان نیمسال , در تمامی دروس نظری در مقاطع کارشناسی و دکتری همگانی دامپزشکی , مشتمل بر دروس همگانی , اساس سرویسی و تخصصی غیر حضوری بوده و در مقاطع تحصیلات تکمیلی با حق تقدم غیرحضوری اجرا مي شود , ولی با تصمیم مدرس , قادر است به صورت حضوری برگزار شود . فعلا قابلیت و امکان ارائه سرویس ها خوابگاهی , خدمت ایاب و ذهاب و منو باز درین دانشکده نیست .

دروس عملی در صورت مساعد بودن حالت , درین نیمسال اجرا مي شود در غیر این صورت , در ترم آنگاه برگزار خواهند شد .

برگزاری دروس عملی در دانش کده فردوسی شهر مشهد از ۱۴ تیرماه

زمان پایان کلاسها در دانش گاه فردوسی مشهد مقدس ۲۱ خرداد ماه اعلام شده و امتحان ها از ۳۱ خرداد به صورت مجازی اجرا مي شود و عملا کلاس حضوری درین دانش گاه برگزار نخواهد شد . زمان برگزاری دروس عملی از ۱۴ تیرماه تا ۱۵ مردادماه اعلام شده‌است و این دروس به صورت حضوری اجرا مي شود .

قابلیت اقامت دانشجو ها تحصیلات تکمیلی یزد در خوابگاه ها به صورت محدود/خوابگاه تعطیل است

کلاس های نظری در دانش گاه یزد تا پایان نیمسال سرازیر بصورت الکترونیک اجرا مي شود و خوابگاه ها و غذاخوری های دانشجویی تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشند ; ولی دانشجو یان تحصیلات تکمیلی که برای به کارگیری از آزمایشگاه نیاز به حضور دارا‌هستند , بصورت محدود , وفادار دانش جو و معلم راهنما و تایید معاونت آموزشی دانش کده , میتوانند التماس اقامت در خوابگاه دهند . شیوه برگزاری امتحان و دروس عملی هنوز در‌این دانش کده مشخص و معلوم نیست .

قابلیت حضور دانشجو ها جهت رفع انواع سوای خواهش خوابگاه موجود است .