رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران اظهار کرد : زیرساخت فنی یادگرفتن مجازی می بایست با برنامه‌ریزی در واحدهای دانش گاه آزاد اسلامی افزایش یابد و بایستی بتوانیم آموزش مجازی را توسعه و گسترش دهیم .

سید محمودرضا آقامیری در مراسم بزرگداشت و معارفه سرپرست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران , بیان کرد : دو هفته پیش بود که در مراسم بزرگداشت و معارفه سرپرست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران شرکت کردیم و اندوهگین شدیم که نتوانستیم بیشتر در خدمت پزشک نگاهداری باشیم البته به او شادباش میگوییم که مسئولیت جدیدی در مجلس شورای اسلامی گرفت و افتخار آمیز است که شخصی از دانشگاه آزاد اسلامی به مجلس روش پیدا نموده است .

او ادامه داد : دکتر خوشدل مردی زبده و کار کشته است و امید است دانش گاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران را به پرورش بالایی برساند .

 

نحوه برگزاری امتحانات دانشگاه

 

مدیر دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی اعلام کرد : دانشکده علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران با فقدان فضای فیزیکی و بعضا مشکلات آموزشی روبروست که امید‌وار‌یم رفع شود . زیرساخت فنی فراگیری مجازی می بایست با برنامه‌ریزی در واحدهای دانشکده آزاد اسلامی افزایش یابد و می بایست بتوانیم فراگیری مجازی را توسعه دهیم .

آقامیری خاطر نشان نمود : امتحانات مجازی در مرحله تهران تا به امروز خلل خاصی نداشته , ولی امتحان مجازی دارای اشکالاتی است , البته از صبح تا ظهر روز جاری ۳۷ هزار نفر در دانشگاه‌های آزاد استان تهران آزمون داده‌اند و خلل خاصی گزارش نشده و موفقیت‌آمیز بوده است

او گفت : مسئله دانش و پژوهش که در بیانیه قدم دوم انقلاب منزلت معظم رهبری تاکید شده , برای ما مضاعف با اهمیت است و راه علمی خود را در دانشگاه آزاد اسلامی طبق این بیانیه ادامه خوا‌هیم بخشید .