بر مبنا مصوبه هفتاد و پنج‌مین نشست شورای عالی طرح ریزی علوم پزشکی ( مورخ ۸ تیرماه ۱۳۹۹ ) با اعتنا به یکسان بودن منابع در امتحان جامع دوره دکتری عمومی دارو سازی , تصمیم گرفته شد سه امتحان مرتبط با علم آموختگان داروسازی با هم ترکیب شوند .

براین اساس به دبیرخانه شورای آموزش دارو سازی و تخصصی اذن داده شد جهت ادامه علم آموزی در دوره دکتری عمومی داروسازی داوطلبان دارای شرایط , امتحان ارزشیابی دانش آموختگان حرفه داروسازی آن سوی مرز و امتحان ارتقای دانش آموختگان مقاطع فوق لیسانس و کارشناسی دارو سازی آن سوی مرز ( برای داوطلبانی که قبل از سال ۲۰۱۴ میلادی در آن سوی مرز آغاز به علم آموزی کرده اند ) را باهم مخلوط نماید .

مقدار مناسب نمره قبولی در هر مورد از امتحان ها مبتنی بر ۷۰ درصد میانگین نمرات ۵ درصد از شرکت کنندگان هر امتحان که بالاترین نمره را کسب کرده اند , گزینش می شود .

با دقت به مفاد مصوبه هفتاد و پنجمی نشست شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی , از این به سپس , علم آموختگان حرفه دارو سازی آن سوی مرز به جای شرکت در امتحان های ارزشیابی یا این که
ارتقاء , بایستی در امتحان جامع دوره دکتری عمومی داروسازی که دستکم سالی دو بار به صورت سراسری در دانش کده های علوم پزشکی مملکت اجرا مي شود , شرکت نمایند .

نمره حدنصاب قبولی در امتحان جامع دارو سازی برابر با ۷۰ درصد میانگین نمرات ۵ درصد برتر شرکت کنندگان آن زمان است .

روند پیش و بعد از امتحان ( تشکیل یا این که کامل شدن پرونده در مرکز خدمات آموزشی , روند ارزشیابی گواهی تحصیلی یا این که ادامه علم آموزی ) نظیر قبل است .

با اعتنا به‌این این‌که آخری نوبت امتحان های ارزشیابی ( دوره ۱۹ ) و ارتقا ( دوره ۷ ) در طول روز ۸ مرداد ۹۹ برگزار شد , شرکت کنندگان در‌این دو امتحان در صورت مردود شدن می‌توانند در امتحان های جامع دوره دکتری همگانی دارو سازی که بعد از این مورخ برگزار خواهد شد , شرکت نمایند .

این تصمیم به به صورت مشترک از طرف دبیرخانه شورای فراگیری داروسازی و تخصصی و مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شده‌است .