مرحله کتبی امتحان قبول در دوره‌های تکمیلی تخصصی ( فلوشیپ ) سال ۱۳۹۹ در طول روز پنج‌شنبه ۹ مرداد ۹۹ در دانشگاه‌های علم ها طبی اجراکننده برگزار میگردد .

با اعتنا به درخواست‌های مکرر داوطلبان , مهلت ثبت‌نام درین امتحان برای چندمین توشه تمدید شد و داوطلبان از سه شنبه ۲۷ خرداد ماه می توانند در‌این امتحان ثبت‌نام نمایند و این مهلت ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۲۸ خرداد ماه پایان قبول می کند .

مبنی بر آخری آمار نشر داده شده از سمت راءس سنجش یادگرفتن طبی وزارت بهداشت بیشتراز یک هزار و ۴۲۹ نفر درین عصر از امتحان ثبت‌نام کرده‌اند که‌این تعداد برای قبولی در ۱۵ دانش گاه و ۷۷ حرفه تکمیلی تخصصی رقابت میکنند .