مسعود شمس بخش در رابطه ثبت آیین نامه اعضای هیات علمی متعلق در شورای معاونین وزارت علم ها خاطرنشان کرد : یک جزء آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی در باب استفاده اساتید بستگی دارد که براساس آن اعضای هیات علمی یک دانش کده می توانند با یک دانشکده دیگر نیز همیاری نمایند .

او بابیان این که این مورد در آئین نامه استخدامی وجود داشته و به کارگیری می گردد , خاطر نشان نمود : اما اخیراً یک بحثی بیان شده بود که ما بتوانیم از ایرانیان آن سوی مرز تحت عنوان اساتید وابسته به کار گیری کنیم .

مشاور وزیر علوم خاطر نشان کرد : آئین نامه مذکور کامل شدن شده و به آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی اضافه می‌گردد .

او خاطر نشان نمود : از‌آنجا که آئین نامه استخدامی می بایست تصویب شده هیات امنای وزارت علم ها باشد , در فرمان فعالیت هیات امنا قرار گرفته و آن‌گاه به دانشگاه‌ها بیان می شود .

به نقل از مهر , اخیراً حسین سالار آملی قائم مقام وزیر علم ها در کارها میان الملل هم از صادر شدن پروانه فعالیت موقت ویژه پژوهشگران فرنگی در باطن کشورمان خبر اعطا کرد و خاطرنشان کرد : مهم ترین و شایسته ترین نیروی کاری که جهان در درحال حاضر رقابت برای جذب آن است , نیروهای فکری و مغزی می باشند , نیروهایی که بتوانند در سطح دانشکده تحقیق و اختراع کرده و بتوانند مرزوبوم را پیش ببرند .

او خاطر نشان نمود : کشورهایی زیادی در مرحله جهان میباشند که بعداز مبارزه جهانی دوم به‌دنبال جذب نیروهای متفکر کشورهای دیگر می‌باشند , این کشورها به نیروهای متفکر کشورهای دیگر تجهیزات داده و از توانمندی فکری آنان به کارگیری می‌نمایند و در واقع آن‌ها کارمندان فکری میباشند که میتوانند به دلیل اندیشه و اندیشه‌ای که دارا‌هستند یک جامعه را به جنبش وادارند .

قائم مقام وزیر علوم در کارها بین الملل ادامه داد : ما هم در کشورمان برای جذب اشخاص پررنگ علمی جهان مبتلا یک سری مشکلاتی بوده و ضعف‌هایی داشتیم , قابلیت و امکان ارائه جواز کار به آنان درحد محدودی بوده و پیچیدگی متعددی داشت .

او خاطر نشان نمود : با انعقاد تفاهم نامه‌ای که فی مابین وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت تعاون , فعالیت و رفاه اجتماعی صورت گرفت از این پس دانشگاه‌ها میتوانند برای جذب اشخاص فرنگی در درون میهن پول بپردازند و برای آنان درخواست ویزای طولانی بازه زمانی داشته باشند و وضعیت معاش در کشور‌ایران را برای آن‌ها مهیا نمایند .

سالار آملی ذکر کرد : کشورهای مسلمان و همسایه فراوان مایل میباشند که موقعیت حضورشان در کشور‌ایران مهیا شود و به صورت زمان مطالعاتی , استاد راهنمای وابسته و پسا دکتری در مملکت ما عمل نمایند .

او خاطر نشان نمود : قبلاً برای پرداخت حقوق و دستمزد و ویزای دراز مدت دانشمندان خارجی با مشکلاتی روبرو بودیم که با توافقی که در تراز وزرای علم ها و تعاون , کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت این اختلال حل شد و تفاهم نامه‌ای دراین باره به امضای قائم مقام وزیر علم ها در کارها بین الملل و نائب رئیس توسعه و کارآفرینی وزارت تعاون , عمل و رفاه اجتماعی رسید .