بیش تر از 90 درصد دانشکده ها زیر ساخت اموزش مجازی را آماده کرده اند
اوایل اسفند ۹۸ ورود ویروس کرونا در مرزو بوم بر همگان محرز شد . با طلوع هر خورشید و غروب آن اشخاص بیشتری در سرزمین بدین ویروس دچار شدند . نگرانی از توسعه و گسترش فاجعه توشه کرونا , ابتدا مدرسه ها و آن‌گاه دانشگاه‌ها را به تعطیلی کشاند البته پایان قابل پیش گویی برای این ویروس معلوم کمبود .

در‌این موقعیت تعطیلی تمام و کمال دانشگاه‌ها و مراحل فراگیری امری غیرقابل پذیرش بود چراکه ورق زدن مورخ و مطالعه‌ ویروس‌های مرگبار نشان می‌داد که مهار و از تمامی مهمتر ریشه کن شدن و یافتن راهی برای معالجه ویروس کرونا به درازا خواهد انجامید .

از همین رو دانشگاه‌ها یکی بعد از دیگری استارت به مهیا کردن زیرساخت‌های فراگیری مجازی کردند , آموزشی که در مدل خویش بی‌نظیر بود و اما مزایا و معایبی هم داشت . به همین بهانه برای اطلاع از مزایا و معایت این‌راه و همینطور مقام دانشگاه‌های متفاوت در پرورش یادگرفتن مجازی و میزان پیشرفت‌ها در آن , با سید علی‌اکبر صفوی مسئول کارگروه آموزش‌های الکترونیک وزارت علم ها به گفت‌وگو نشستیم که در‌پی می خوانید :

۱۸ سال پیش یادگرفتن مجازی را در مرزو بوم آغاز کردیم
باشگاه خبرنگاران برنا : پروسه برگزاری کلاس‌های مجازی در دانشگاه‌ها تا گذشته از شیوع کرونا به چه صورت بود؟

صفوی : ۱۸ سال پیش که فراگیری مجازی را در مملکت آغاز کردیم فرآیند به‌این صورت بود که برای استارت فعالیت از ماه‌ها گذشته برنامه‌ریزی می‌کردیم و بعضاً به اساتید ۴۰ ساعت فراگیری داده می شد تا وارد روند یادگرفتن مجازی می‌شدند .

باشگاه خبرنگاران برنا : پروسه رویش فراگیری مجازی در دانشگاه‌ها را به چه شکل می‌بینید؟

صفوی : با شیوع کرونا خیلی پر سرعت و با سرعت آموزش‌ها را راه اندازی کردیم . این که توانسته‌ایم مجموعه‌های زیاد بزرگی از دانشگاه‌ها , اساتید و دانشجوها را در‌این زمان کوتاه به سمت یادگرفتن مجازی سوق دهیم عمل مضاعف بزرگی است . خودم نیز باورم نمی شود که بتوانیم با این سرعت فراگیری مجازی را فعال‌سازی کنیم و فراگیری خیلی از دانشگاه‌ها را بر خط کنیم .

صفوی : حالت هم‌اکنون به‌این صورت است که خیلی از دانشگاه‌ها آموزششان را به صورت برخط انجام میدهند و چه بسا بعضا از دانشگاه‌ها همگی آموزش‌های خویش را به صورت مجازی ارئه می دهند . ولی این بدین مضمون‌ نیست که هیچ اشکالی درین این راه نیست و نقایصی نیز در کار‌ها موجود است . برای مثال از قبلی عید تا به امروز با رویش زیاد نیکی از نگاه کیفیت و کمیت در فراگیری مجازی روبرو بوده‌ایم و شرایط کنونی آموزش‌های مجازی رو به پرورش است .

میتوانیم به راحتی ترم را به صورت مجازی به پایان ببریم/ ۹۰ درصد دانشگاه‌ها زیرساخت مجازی را آماده کرده‌اند
باشگاه خبرنگاران برنا : قابلیت به پایان رساندن ترم بر طبق یادگرفتن مجازی وجود دارد؟

صفوی : با اعتنا به موقعیت مو جود , قابلیت ادامه آموزش‌های مجازی تا پایان ترم روان موجود هست ; به‌این عامل که تقریباً ۹۰ درصد دانشگاه‌ها زیرساخت ضروری را آماده کرده‌اند و چه بسا این قابلیت و امکان مهیا شده‌است که در‌صورتی‌که اساتیدی کلاس عقب افتاده دارا‌هستند کلاس ضبط‌شده برای دانش جو لود نمایند . بدین صورت می‌توان به راحتی تا پایان ترم جلو برویم و از نظر ابزار و امکانات فنی هم این تجهیزات را داریم .

باشگاه خبرنگاران برنا : آیا قابلیت و امکان برگزاری امتحان مجازی پایان ترم وجود دارد؟

صفوی : در کارگروه آموزش‌های الکترونیک وزارت علم ها راهکار‌های برگزاری آزمون مجازی را پیش گویی کرده‌ایم که مشتمل بر راهکار‌های حضوری و آنلاین است . این راهکار‌ها را به وزارت علم ها و معاونت آموزشی این وزارتخانه تحویل داده‌ایم و در حالا بررسی این راهکار‌ها میباشند تا آن را به دستورالعملی تبدیل نمایند و در هفته آینده به دانشگاه‌ها ارسال نمایند تا در صورتی ناچار به ادامه فراگیری مجازی تا زمان امتحانات پایان ترم بودیم دانشگاه‌ها بدانند که بایستی برای امتحانات چه عمل نمایند .

صفوی : ممکن است وضعیت تخفیف پیدا نماید و اعلام نمایند که می‌توان به شیوه حضوری به دانشگاه‌ها مراجعه کرد , اما با رعایت تمهیدات بهداشتی بی نقص یا این که ممکن است که اعلام نمایند که بعداز گذشت دو ماه از فصل تابستان می‌توان در دانشگاه‌ها حضور پیدا کرد . زیرا سناریو‌ها متفاوت است راهبرد امتحانات بیان خواهد شد .

تقسیم دانشگاه‌ها در ارائه آموزش‌های مجازی به سه جور
باشگاه خبرنگاران برنا : موقعیت دانشگاه‌های گوناگون در برگزاری کلاس‌های مجازی به چه صورت است؟

صفوی : دانشگاه‌ها را در ارائه آموزش‌های مجازی به سه نوع تقسیم کرده‌ایم . جور نخستین دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه‌های شیراز , تهران , امیرکبیر , مشهد مقدس , شهید بهشتی , صنعتی شریف میباشند که دانشگاه‌های استخوان‌دار و متمرکز میباشند و نسبتاً تمام درس‌های نظری را مجازی کردند . این گونه از دانشگاه‌ها حدودا ۷۰ تا ۸۰ دانشکده می باشند .

صفوی : گونه دوم دانشگاه‌هایی نظیر پیام روشنایی می‌باشند که ۴۰۰ شعبه در مملکت دارا هستند یا این که دانشکده فنی و حرفه‌ای که ۱۷۰ شعبه داراست و دانشگاه‌های علمی کاربردی که ۶۰۰ شعبه دارا هستند . به‌این دانشگاه‌ها دانشگاه‌های غیرمتمرکز و خوشه‌ای می گوییم . بین این دانشگاه‌ها بعضا از دانشگاه‌ها ابزار از روش به دور از قبلی داشته‌اند . این دانشگاه‌ها ابتدا تجهیزات کافی نداشتند و حدود ۱۰ درصد از ۴۰۰ هزار نفر دانش جو را پوشش دادند البته تا بعداز عید فراگیری مجازی خودشان را به بالای ۹۰ درصد رساندند . دانشگاه‌هایی نظیر فرهنگیان هم که شاخه شاخه میباشند تمام دروس را به صورت مجازی ارائه می نمایند .