برگزاری مسابقه بزرگ شطرنج در حالت کرونا
با اعتنا به شیوع ویروس کرونا در مرز و بوم و تعطیلی تمامی مسابقات به عملکرد انجمن شطرنج فدراسیون و سازمان کل تربیت بدنی اداره کارها دانشجوها , مسابقه بزرگ شطرنج آنلاین , لیوان عید باستانی ویژه دانشجوها با کمپانی ۴۰۲ دانش جو از ۵ بخش دانشگاهی وزارت علم ها , وزارت بهداشت , آزاد اسلامی , پیام فروغ و روشنایی و جامع علمی کاربردی برگزار شد ;

بدین ترتیب گزارش درین مسابقه که در ماده بلیتس برق آسا و با زمان ۳ دقیقه برای هر بازیکن برگزار شد , دانشجو یان در بازه ۹۰ دقیقه با نیز به رقابت پرداختند و حاصل تحت به دست آمد .

معلم بزرگ اصغر گلی زاده از کالج تبریز نخستین شد , معلم فی مابین المللی بانوان رسیدن حامدی‌نیا از دانشکده فردوسی مشهد مقدس به جایگاه دوم رسید , امیرعلی غفوریان از کالج خواجه نصیرالدین طوسی سوم شد و معلم بین‌المللی محمد امین مولایی از دانش گاه شهید بهشتی , سینا علافان از دانش کده فرهنگیان و وحید نوروزی از دانش کده تهران به ترتیب چهارم تا ششم شدند .

از نکات شایان توجه این مسابقه شرکت کردن و رویارویی تعداد زیاد شطرنج‌بازان تازه کار که احتمال دارد این بازی را در همین هفته فراگرفته بودند با بازیکنان گروه ملی و اساتید بزرگ ( GM ) و اساتید در میان المللی ( IM ) بود که تجربه فراموش نشدنی برای آن ها بوجود آورده بود و این مسابقه , یکی پرجمعیت‌ترین رقابت‌های ورزشی آنلاین در حرفه شطرنج بود .

این مسابقه تحت حیث داور میان المللی یاد عزیزی و محمد ابراهیم زاده دبیر انجمن شطرنج فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی و مدیریت انجمن سازمان کل تربیت بدنی اداره کارها دانشجو یان برگزار شد .

گفتنی است : از طرف فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی به نفرات برتر , حکم قهرمانی و جایزه اهداء خواهد شد .