به نقل از اداره امور دانشجوها , دکتر مجتبی صدیقی , نائب رئیس وزیر علم ها در رابطه زمان برگزاری امتحان MSRT اظهار‌کرد : توقف برگزاری امتحان زبان MSRT به دلیل بیماری کرونا بود . چون با برگزاری این امتحان ها نگرانی هایی برای حفظ سلامت داوطلبان پدید آمده بود .

نائب رئیس وزیر علوم بیش تر کرد : برای محافظت سلامت آن‌ها مدتی را شکیبایی کردیم تا تجربه امتحان های فوق لیسانس و دکتری ناپیوسته که به وسیله وزارت علوم برگزار شد را ببینیم .

مدیریت اداره امور دانشجو ها اضافه کرد : سازمان کل بورس اداره امور دانشجوها در حال بررسی گنجایش های مطمئن شهر ها می باشند تا ببینیم که با دقت به پروتکل های بهداشتی میتوانیم امتحان زبان MSRT را برای چه تعداد داوطلب برگزار کنیم . این امتحان را در یک سری شهرها برگزار می‌کنیم . بقیه تمهیداتی که برای برگزاری امتحان ها بایستی بررسی شود , در حال بررسی است .

او در ادامه در رابطه زمان برگزاری امتحان زبان MSRT اعلام‌کرد : پیش بینی ما این است که آخرها شهریور تا اوایل مهر امتحان را برگزار کنیم .

صدیقی تاکید کرد : حق تقدم حساس درین امتحان با دانشجوها دکتری است , چون بیشتر این دانشجوها درانتظار برگزاری این امتحان می باشند . در حالتی‌که ظرفیتی باقی بماند برای سایرین نیز امتحان را برگزار می‌کنیم .

مدیر اداره امور دانشجوها بیان کرد : گنجایش این امتحان هنوز معلوم نشده است البته حداکثر ۵۰ درصد گنجایش زمان های پیشین داوطلب میتواند درین امتحان شرکت نمایند .

نائب رئیس وزیر علم ها توضیح داد : منتظریم که محل های برگزاری مشخص و معلوم و آن‌گاه محاسبه شود که با دقت به فواصل دو متر از هر ۴ طرف چه تعداد داوطلب را می‌توانیم , قبول کنیم .

براساس این گزارش , امتحان MSRT که اجرا کننده برگزاری آن وزارت علم ها بوده , جهت انتخاب سطح زبان انگلیسی داوطلبان برگزار شده و سند آن برای تمام دانشکده های زیر مجموعه وزارت علوم و وزارت بهداشت دارای اعتبار است . این امتحان غالبا حدود ۱۰ بار در سال اجرا مي شود و درصورتی که که داوطلب در یک کدام از نوبت های برگزاری MSRT نمره قبولی این امتحان را کسب نکرد , قادر است در نوبت بعدی شرکت نماید . به جهت وضعیت خاص شیوع کرونا در مرزوبوم در سال ۹۹ , زمان نام نویسی امتحان MSRT دستخوش تغییر و تحول شده و تا به امروز برگزار نشده است .

برگزار نشدن این امتحان بیشتر از همه به داوطلبان کنکور دکتری ۹۹ ضربه زده است چون حاصل کنکور این داوطلبان حدود دو هفته دیگر اعلام می شود و بعداز آن داوطلبان می بایست در سطح مذاکره دکتری سند زبان ارائه دهند .