به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر , دکتر سید احمد معتمدی در مراسم رو نمایی از کتابچه برنامه جامع مجازی فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای سه ماهه نخستین سال ۹۹ اعلام‌کرد : با شیوع بیماری کرونا دانش کده ها باهماهنگی و همفکری یکدیگر و وزارت علم ها به‌سرعت توانستند برنامه های خویش را با موقعیت تازه هماهنگ نمایند .

او ادامه داد : دانش گاه ها در ترم پیشین و باتوجه به شیوع بیماری کرونا نمره قبولی را اخذ کردند .

مدیریت دانش گاه صنعتی امیرکبیر اعلام‌کرد : در‌این دوران همه کار های دانش کده پیگیری و دنبال شد و در حوزه پژوهش و قراردادهای صنعتی و عمل شرکت ها دانش بنیان هم دانشکده فعال بود .

معتمدی اظهار داشت : در حوزه فرهنگی هم در دانش کده برنامه های خیر و خوبی اجرا شد که برای اجرای این برنامه ها از فضای مجازی به کار گیری شد تا برنامه های فرهنگی دانش گاه به حیات خویش ادامه دهد .

او اضافه کرد : عدم به کار گیری از فضای مجازی همواره یک ضعف در دانش کده به شمار می‌رفت که با شیوع بیماری کرونا از این محیط بیش تر از گذشته استفاده شد .

 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر برنامه کلاس مجازی

 

دکتر معتمدی عنوان کرد : دانش کده های مرزو بوم هم بایستی بیشتراز قبل به‌دنبال به کارگیری از فضای مجازی در حوزه های علمی و آموزشی باشند درواقع دانش گاه ها می بایست از فضای مجازی تحت عنوان یک وسیله کمک آموزشی به کارگیری نمایند .

او اظهار داشت : تشکل های دانشجویی می بایست فضای مجازی به خوبی به کارگیری نمایند . سخنرانی هایی که در یک تالار بوده حالا می‌توانند از روش فضای مجازی برگزار شوند .

مدیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر اعلام‌کرد : در ترم آتی دانشجوها میتوانند برنامه های سخنرانی و مناظره را در فضای مجازی برگزار نمایند و دانش کده هم از این گونه برنامه ها حمایت می نماید .

دکتر معتمدی ذکر کرد : برای برگزاری ترم آتی باتوجه به شیوع بیماری کرونا سناریوهای متفاوتی تدوین شده‌است ولی دانش گاه برنامه دارد که کلاس های دانش گاه ترکیبی از برنامه های حضوری و غیرحضوری باشد .

او عنوان کرد : درعین حال که زیرساخت های مجازی دانش کده را تقویت می‌کنیم ولی تلاش داریم از تجهیزات فیزیکی دانش گاه هم به کارگیری کنیم تا دانشجوها به صورت حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی در دانش گاه حاضر شوند .