اینترنت دانشجو ها دانشگاه ازاد رایگان می شود
محمدمهدی طهرانچی , مدیر دانشکده آزاد در رابطه پروسه برگزاری کلاس‌های فراگیری مجازی دانش گاه آزاد در طول شیوع ویروس کرونا اظهار‌کرد : درین زمان , دانش گاه تعطیل کمبود و صرفا فعالیت‌های حضوری کالج تعطیل شد , به این دلیل‌که معتقدیم دانشگاه‌ها در‌این میدان اساساً تعطیل‌پذیر نیستند به همین بهانه از اسفند ۹۸ کلاس‌های کالج به صورت مجازی برگزار شد .

طهرانچی خاطر نشان نمود : کلاس‌های دانش کده آزاد براساس دو سیستمی که قبلاً هم وجود داشت , به صورت مجازی برگزار شد که حدود ۹۰ درصد کلاس‌ها را پوشش اعطا کرد .

وی بابیان این که دانش گاه آزاد حدود ۱۳۰ هزار کلاس , به صورت تجمعی در سرزمین برگزار می کند , خاطرنشان کرد : این عدد فراوان بزرگ است و فائق داخل شدن بر مشکلات تکنولوژی و فناوری این تعداد کلاس برخط , دستاورد نیکی برای ما به حساب می آید , اما با نواقصی نیز همراه بوده که برای رفع آنان روز آپ تو دیت کارایی بیشتری انجام می شود .
مدیر دانش کده آزاد در جواب به سؤالی بر طبق این که چه تمهیداتی اندیشیده شده تا تمام دانشجو ها قابلیت کمپانی در کلاس‌های مجازی را داشته باشند , تصریح کرد : یک کدام از نکات کلیدی در‌این برنامه , مرتبط با هزینه‌ها بود . طبق مکاتبات با وزیر ارتباطات و فناوری داده ها , مقرر شد که از پایان هفته کلاس‌های مجازی دانش گاه آزاد اسلامی به صورت بدون پول در اختیار دانشجو ها قرار گیرد .