علی اکبر صفوی در گفت‌وگویی با اشاره به جزئیات رتبه بندی الکترونیکی دانشگاه‌ها اظهار‌کرد: از‌آنجا‌که انجمن یادگیری الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران تخصصی‌ترین و مجرب‌ترین انجمن مربوط به مباحث آموزش و یادگیری الکترونیکی در سرزمین است، وزارت علوم به‌این انجمن بیان کرد برای انجام رتبه بندی الکترونیکی دانشگاه‌ها آمادگی داراست یا این که نه. اما این فعالیت از چندین سال پیشین در انجمن آغاز شده بود.

او افزود: انجمن از چندین سال گذشته تمام شاخص‌ها، فرآیندها و روندها را برای ارزشیابی مؤسسات و اعتبار قسمتی آنان به صورت تخصصی انجام داده و تمام فرآیندهای آن را فراهم نموده است.

 

مقدمه مراحل آنالیز دانشگاه‌ها از لحاظ آموزش الکترونیکی ظرف دو هفته آتی توسط انجمن یادگیری الکترونیکی

مدیر انجمن یادگیری الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد: قرار است بزودی به صورت داوطلبانه از میان مراکزی که سرویس ها فراگیری الکترونیک ارائه می‌نمایند چه در بخش سری ( مجموعه‌های تحت نظر وزارت علم ها، نظیر غیرانتفاعی‌ها ) چه دانشگاه‌هایی که تمام مجازی یا این که الکترونیکی می باشند و چه دانشگاه‌هایی مثل تهران، شیراز و اصفهان فرایند آنالیز را شروع کنیم. ولی با اعلام داوطلبی خودشان. مقدمات عمل مهیا شده‌است و ظرف دو هفته آتی مراحل آن شروع میشود.

 

محرمانه بودن داده ها رتبه بندی

او خاطر نشان کرد: اطلاعات این زمینه برای خود دانشگاه‌ها و وزارت علوم محرمانه می ماند.

 

رتبه بندی انجمن یادگیری الکترونیکی دانشگاه ها ایران

 

صفوی انگیزه از اجرای طرح درجه بندی الکترونیکی دانشگاه‌ها را ارتقای کیفیت و تضمین کیفیت عنوان کرد و خاطر نشان کرد: به همین علت ما بعد از این که بر طبق شاخص‌ها دانشگاه‌ها را معین کردیم، توصیه‌های خویش را هم اعلام میکنیم و به دانشگاه‌ها می گوییم، نسبت بقیه چه جایگاهی دارا‌هستند.

او خاطر نشان کرد: برای برخی از فعالیت‌ها ما یک نقطه مناسب داریم، ولی زمانی راجع به خدمتی مثل آموزش الکترونیکی صحبت می کنیم، شایسته ترین سطح کیفیت چیست؟ هنوز چیزی در این طریق توصیف نشده است، به همین منظور ما نقاط قوت دانش کده و جایگاهش را نسبت به جایی که میتواند ارتقاء دهد , اعلام می کنیم.

مدیریت انجمن یادگیری الکترونیکی کشور‌ایران خاطر نشان کرد: برای همین شایسته ترین وضعیت مو جود دانشکده را عنوان کرده و جهت‌گیری نقاط مناسب را به آنها می گوییم و بعد از آن دانشگاه‌ها نقاط قوت و ضعف خویش را دیده و خود را برای ارتقای کیفیت افزایش میدهند.

 

در صورت درخواست دانشگاه‌ها جایگاه آنان اعلام می‌گردد

او خاطر نشان کرد: ما این آمادگی را داریم که در حالتی که که موسسه ها بخواهند مقام شان را اعلام کنیم.

صفوی بابیان این که این عمل در راستای ارتقای کیفیت صورت میگیرد، خاطر نشان نمود: همینطور این فعالیت هزینه‌بر است. وزارت علوم پیش بینی نموده است که احتمال دارد بتواند هزینه ده تا بیست مؤسسه و راس را تامین نماید، متناسب با هر تعداد که وزارت علم ها اعلام نماید، انجمن آمادگی دارااست تا آن را انجام دهد.

صفوی تاکید کرد: در تعیین دانشگاه‌ها حتماً از زیرنظام‌های گوناگون فعالیت خوا‌هیم کرد یعنی از میان غیرانتفاعی‌ها، دانشگاه‌های بزرگ و دانشگاه‌های کوچک از هرمورد به طور تصادفی نمونه‌هایی را گزینش میکنیم و چه‌بسا وضعیت یک دانش گاه کوچک از بعضی از شرایط دانشگاه‌های بزرگ بهتر باشد.

او خاطر نشان کرد: لذا ما تعدادی از مرکز ها علمی را متناسب با آنچه که وزارت علوم اعلام نماید، انتخاب می کنیم اما همه داوطلبانه است و تحمیلی در آن نمیباشد مراکزی که دوست دارا هستند شرایطشان به وسیله یک انجمن علمی و غیرانتفاعی محاسبه شود، داوطلب میگردند. تا کنون هم چندین دانشگاه برای این خواسته اعلام آمادگی کرده‌اند.