به نقل از مرکز سنجش و پذیرش دانش گاه آزاد , داوطلبان مجاز به انتخاب رشته براساس کارنامه صادره از طرف اداره سنجش آموزش کشور می‌توانند متناسب با گروه امتحانی خویش حداکثر تا ۸۰ رشته/ محل را در دانش گاه آزاد اسلامی گزینش نمایند .

داوطلبان اضطراری است با مراجعه به سامانه www . azmoon . org دفترچه راهنمای گزینش حرفه را اخذ نمایند . ضروری است تا داوطلبان دکتر تخصصی دانشگاه ازاد اسلامی بعداز مطالعه ظریف دفترچه راهنما و درصورت دایر بودن رشته/ گرایش مورد تقاضای ایشان در دانش کده آزاد اسلامی از روش سامانه ذکر شده گزینش حرفه نمایند .

داوطلبان باید با کدملی و کد شناسه انتخاب رشته درج شده در پایین کارنامه صادر شده اداره سنجش آموزش مرز و بوم اقدام به ورود به سامانه کرده و بعد از پرداخت وجه نام نویسی نسبت به تعیین رشته/محل های متبوع خویش به ترتیب حق تقدم اقدام نمایند . استارت انتخاب رشته پذیرفته شدگان امتحان دکتری دانشکده آزاد

مراحل انتخاب رشته عصر دکتری تخصصی سال ۹۹ دانش کده آزاد اسلامی برای داوطلبانی که در امتحان سراسری دوره دکتری تخصصی اداره سنجش آموزش مملکت شرکت کرده اند , از ساعت ۲۲ , ۳ شهریور ماه آغاز و تا ساعت ۲۴روز دو شنبه ۱۰ شهریور ماه ادامه دارااست .

 

انتخاب رشته دکتری تخصصی اغاز شد

 

بر این اصول , داوطلبان مجاز به انتخاب رشته براساس کارنامه صادره از طرف اداره سنجش یادگرفتن سرزمین میتوانند متناسب با گروه امتحانی خویش حداکثر تا ۸۰ رشته/ محل را در دانشکده آزاد اسلامی تعیین نمایند .

داوطلبان ضروری است با مراجعه به سامانه www . azmoon . org دفترچه راهنمای انتخاب رشته را اخذ نمایند .

درخواست کنندگان زمان دکتری تخصصی دانش گاه آزاد اسلامی ضروری است بعداز مطالعه دقیق دفترچه راهنما و درصورت دایر بودن رشته/ گرایش مورد تقاضای ایشان در دانشکده آزاد اسلامی از روش سامانه ذکر شده نسبت به گزینش رشته اقدام نمایند .

لازم است تا داوطلبان همراه با کد ملی و کد شناسه انتخاب رشته نوشته شده در پایین کارنامه صادر شده از طرف اداره سنجش آموزش میهن اقدام به ورود به سامانه کنند و بعد از پرداخت وجه نام نویسی نسبت به تعیین رشته/محل های متبوع خویش به ترتیب حق تقدم اقدام نمایند .