اقدامات دانشگاه تهران درباره ی ویروس کرونا
محمد رحیمیان نائب رئیس پژوهشی کالج تهران , ضمن تشریح اقدامات تفصیلی این دانش کده در رابطه با بیماری کرونا ( کووید ۱۹ ) اذعان کرد : دانشکده تهران , برای در اختیار قراردادن همگی ظرفیت‌های پژوهشی و آزمایشگاهی خویش آمادگی حتمی را داراست , امید‌وار‌یم با همیاری شبکه متخصص ها دانشگاهی مرزوبوم , بتوان هر چه زودتر راهکار‌های مؤثری را برای در دست گرفتن و معالجه این بیماری در طول مطلوب , عملیاتی کرده و به اجرا گذاشت .

نائب رئیس پژوهشی دانشکده تهران , ساخت سیستم امداد استنشاق‌کردن تصنعی و مصنوعی ارزان بها و آزادسازی پباده سازی آن برای ایجاد در مرزوبوم , سامانه غربالگری صوتی برای مریض کرونا بر طبق الگوی سرفه اشخاص , بسط سامانه پیگیری موقعیت بیماران کووید ۱۹ در خانه و پباده سازی زیرساخت ملی یک دست پردازش و تشخیص را مهم ترین اقدامات دانش کده تهران در این باره برشمرد .

وی اظهار کرد : علاوه بر این , کارگروه‌های علمی تخصصی , تشخیص و تقابل با ویروس کووید ۱۹ با رویکرد‌های بیوفیزیکی , حسگر‌ها و کیت‌های تشخیص , ارائه روش‌های معالجه و ساخت واکسن , سیستم‌های هوشمند و ارزیابی داده و کارگروه مشورتی کارها اجتماعی در دوران کووید ۱۹ و همینطور خوشه مشورتی اقتصاد کلان در دوران کووید ۱۹ برای بررسی و ارائه استراتژی درباره‌ی جوانب متعدد این معضل , با شرکت کردن استادان و صاحب‌نظران دو دانشکده تهران و علم ها طبابت تهران , درست شده شده‌است .

بیشتر بخوانید : ساخت دستگاه نفس کشیدن تصنعی برای بیماران در گیر به ویروس کرونا

رحیمیان , با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی کارگروه اجتماعی دانش کده تهران , تصریح کرد : این نشست‌ها با انگیزه بررسی پیامد‌های اجتماعی شیوع و بررسی کرونا در جمهوری اسلامی ایران و راه‌کار‌های رویارویی با آن» با متخصص ها حوزه‌های مربوط و بررسی مساله مختص این بیماری از جمله پیامد‌های کم عقل , اجتماعی , اقتصادی آن و ارائه راهکار‌های پیشنهادی حل این پیامد‌ها از جمله دستورالعمل انسجام اجتماعی در کنار فاصله‌گیری اجتماعی , بررسی مشکلات مو جود در مدیر معضل و اقدامات قابل انجام بوسیله دانشکده تهران با همیاری بقیه دانشگاه‌های مرزو بوم انجام یافته است .

نائب رئیس پژوهشی دانش گاه تهران , در بخش دیگری از سخنان خویش اعلام کرد : برگزاری نشست تخصصی به عنوان «راهکار‌های علمی پرهیز از شیوع و رویا رویی با ویروس کووید – ۱۹» از روش برگزاری نشست مشورتی متخصصین در چهار کارگروه «تشخیص و رویا رویی با ویروس کووید ۱۹ با رویکرد‌های بیوفیزیکی» , «حسگر‌ها و کیت‌های تشخیص ویروس کووید ۱۹» , «ارائه روش‌های معالجه و ساخت واکسن برای ویروس کووید ۱۹» , «سیستم‌های هوشمند و تحلیل داده» و دعوا و بررسی راجع‌به اهمیت مسئله , فعالیت‌های در درحال حاضر انجام و ایده‌های متبوع در رابطه اپیدمیولوژی شیوع و توسعه و گسترش بیماری , ساخت کیت‌های تشخیص در مرحله ملی , بررسی اثر محرک‌های متفاوت مهار کننده ویروس , ساخت واکسن و دارو‌های مؤثر برای معالجه و هم‌چنین تجهیزات موردنیاز برای انجام پژوهش ها در دانش گاه تهران از سایر کار‌های صورت گرفته در این مورد است .

وی با تبیین برگزاری نشست‌های تخصصی کارگروه اقتصاد کلان دانش کده تهران , اظهار‌کرد : نشست‌های این کارگروه به عنوان «بررسی بعدها اقتصادی و اجتماعی شیوع کرونا و راهکار‌های مدیر آثار» از روش برگزاری نشست مشورتی متخصصین حوزه‌های مربوط و بررسی بعد ها اقتصادی معضل شیوع ویروس کرونا و اثرها ناشی از آن بر اقتصاد کشور ایران , ارائه راهکار‌های پیشنهادی رویا رویی با آن و راهکار‌های رئیس معضل و خودداری از ایستادگی اثرها آن در سرزمین در بعدها اقتصادی , اجتماعی , علمی و فنی ساخته شده شده‌است .

رحیمیان , از ارائه سفارش طرح جامع «داده‌کاوی هوشمند برای تاب‌آوری در وضعیت بحرانی بیماری کووید ۱۹» , به وسیله کارگروه سیستم‌های هوشمند و محاسبه داده در برنامه ویروس کووید ۱۹ با انگیزه تشکیل یک کارگروه ملی با همیاری کالج جهت حمایت از به‌کارگیری داده‌کاوی هوشمند تهران برای مدیر چالش کرونا , عبور از آن , مدیر برگشت چالش و بازسازی‌های مرزو بوم برای برگشت به وضعیت باصرفه خبر بخشید .

نائب رئیس پژوهشی کالج تهران , ارائه توصیه طرح جامع سامانه ملی رادیولوژی از راه و روش به دور کرونا National Corona Teleradioligy System» , بوسیله دانش گاه مهندسی برق و رایانه بهشت دانشکده‌های فنی با انگیزه اخذ تصاویر طبابت دیجیتال دریافت شده از بیماران به وسیله دستگاه‌های طبابت بومی در همگی مرکز ها درمانی , آمبولانس‌ها و بیمارستان‌های صحرایی و ارائه گزارش تخصصی آن ها در اسرع زمان به پزشکان معالج را از سایر اقدامات انجام یافته در کالج تهران برشمرد .

رحیمیان , در پایان سخنان خویش تنظیم و جهت دهی داده‌های شبکه‌های اجتماعی ( حدود ۴ میلیون پست ) برای آنالیز و گفتگو جامعه اهل ایران در رویارویی با کووید ۱۹ جهت برنامه ریزی های بعدی از روش پویش ملی برای چک هوشمند داده‌ها ( در هم اکنون انجام ) , پردازش تصاویر CT و رادیوگرافی جهت ساخت قابلیت و امکان تشخیص از روش رادیوگرافی برای کاهش هزینه و قابلیت و امکان انجام در سراسر مرز و بوم ( در هم اکنون پژوهش ) و همیاری در ساخت نانو حسگر‌های میکرو سیالی برای آشکارسازی ویروس کووید ۱۹ ( در هم اکنون مطالعه ) را از سایر اقدامات انجام یافته و در اکنون انجام بوسیله پژوهشگران و محققان دانش گاه تهران تعریف کرد .