مرتضی فاضلی در نشست خبری صبح روز جاری بیان کرد: از سال 93 تا کنون آموزش مجازی دروس در این ارگان اغاز به کار کرده است.

صحبت های مرتضی فاضلی در خصوص آموزش مجازی دروس

او بیان کرد: با مطالعه صورت گرفته در سال های 93 تا 96 در خصوص آموزش مجازی دروس در دانشکده های برتر دنیا به اطلاعاتی دست یافته اند. براساس این مطالعه آموزش مجازی دروس به صورت غیر وابسته عرضه نمیشود بلکه تکمیل‌کننده یادگرفتن حضوری است .

مدیر مرکز فراگیری مجازی دانشگاهیان ارگان نمایندگی منزلت معظم رهبری در دانشگاه‌ها عنوان کرد : برای کامل شدن همه برنامه‌های فرهنگی و آموزشی در ارگان نمایندگی رده معظم رهبری در دانشگاه‌ها از این گوشه و کنار استعمال میکنیم به نحوی که در سال نخستین یک هزار و ۱۰۰ نفر و در پایان سال ۵۶ هزارنفر نام نویسی کرده بودند .

فاضلی اعلام کرد : در چهار آموزشکده ۲۵۰ درس مجازی هدایت شد . در سامانه آموزش مجازی ارگان نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها در حوزه مقداری توفیقات خیر و خوبی کسب شده‌است . همینطور درین سامانه از محتوایی که از پیش تهیه و تنظیم شده بود , استعمال شد .

او ادامه داد : راس داده‌های ارگان را ارتقاء داده‌ایم از همین رو ۴۰ درصد قطعی سامانه فراگیری مجازی دانشگاهیان رفع شد . سرویس ها پشتیبانی ۲۴ ساعته را در‌این سامانه تولید کردیم که ۴۵۵ هزار درخواست به آن ارسال شد و کمتر از یک ساعت جواب داده شده‌است .

او همچنین اشاره کرد که دانشجوهایی که در ازمون معارف تخلف هایی انجام داده بودند به حالت تعلیق در امدند. در این خصوص نیز گفت: به دلیل اینکه صادر شدن گواهینامه در درس معارف به شیوه 24 ساعته بود است تخلف هایی در این حین از سوی دانشجویان صورت گرفته است. اما خوشبختانه با دوراندیشی ها و طالاع رسانی های به موفع و خوب، ارقام و تعداد این دانشجویان تخلف کار کم شده است و شیوه ازمون نیز تغییر کرده است. افرادی که تخلف کرده بودند به حالت تعلیق در امدند و لازم است تا ترم های بعد درس معارف را بگذرانند.

فاضلی در پایان یادآور شد : آموزش مجازی دروس معارف در سامانه مجازی دانشگاهیان تا دو سطح به صورت مجانی است و هیچ هزینه‌ای از دانش جو اخذ نمی شود .

مدیر مرکز فراگیری مجازی دانشگاهیان ارگان نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها بابیان این‌که سیاست ارگان نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها به کار گیری از فضای مجازی است , اعلام‌کرد : ما با وجود نوشته های کتاب و نقش پررنگ معلم، آموزش مجازی را هم توسعه می دهیم.  فراگیری ما محدود به دروس معارف و فرهنگی نخواهد بود . یادگرفتن مجازی جایگزین یادگرفتن حضوری نیست . بایستی نقش محوری کتاب و معلم حفظ شود .

او اظهار کرد : از پلتفرم بومی در سامانه مرکز آموزش مجازی دروس دانشگاهیان مصرف شده شده‌است . این پلتفرم قابل عرضه به دیگر ارگان های آموزشی دیگر است .